Ängelns lek

Spännande historia i 1920-talets Barcelona.

Barcelona på 1920-talet är en våldsam och gåtfull stad.

David Martín är en ung författare som en dag får ett märkligt erbjudande av en man som påstår sig vara förläggare. David ska skriva en bok åt honom som världen aldrig tidigare sett i utbyte mot en stor summa pengar. Är mannen en djävul eller en ängel?

Målgrupp:

Tipsat av: Maj Lindell den 30 mars 2011