Å alla kära systrar!

Ebba Witt-Brattström har skrivit en bok om Grupp 8:as historia och vad de stod för och vad de ville förändra. Slagorden var på tiden då det begav sig: Gör motstånd – Gråt inte! Var glad – Gå till angrepp!

Jag får som läsare en inblick i hur man arbetade i Grupp 8, vilka frågor man ville föra fram och hur feminismen i Sverige såg ut vid den tidpunkt som Grupp 8 verkade vid. Det är en historiebok om den moderna feminismen i Sverige och den är inspirerande att läsa.

Ebba Witt-Brattström uppmanar dagens feminister till vidare kamp. Feminismen debatteras då och då och olika riktningar ställs mot varandra. Ibland kan det vara som att man glömmer själva huvudfrågan och kärnämnet; kvinnors och mäns lika rättigheter.

Witt-Brattströms bok fyller en funktion även om det finns flera olika sorters feminismer. Vi måste lära oss av det förflutna och samtidigt blicka framåt! Det är en läsvärd och rolig bok med många tidstypiska fotografier och illustrationer.

Målgrupp:

Tipsat av: Cecilia Jonsson den 22 juli 2010