Årshjul - idéer och förslag på innehåll

Fyll i dina idéer och förslag på innehåll och aktiviteter för Bibli under respektive månad. Sådant som inte är tidsbundet skriver du in under den sista rubriken "Allmänt icke tidsbestämt".

Januari

Fyll i dina idéer och förslag:

Hedebyborna, Sven Delblanc och Uppsala (utställning i Uppsala)

 

Februari

Fyll i dina idéer och förslag:

Författare i exil (utställning i Uppsala)

 

Mars

Fyll i dina idéer och förslag:

 

April

Fyll i dina idéer och förslag:

 

Maj

Fyll i dina idéer och förslag:

 

Juni

Fyll i dina idéer och förslag:

 

Juli

Fyll i dina idéer och förslag:

 

Augusti

Fyll i dina idéer och förslag:

 

September

Fyll i dina idéer och förslag:

 

Oktober

Fyll i dina idéer och förslag:

 

November

Fyll i dina idéer och förslag:

 

December

Fyll i dina idéer och förslag:

 

Allmänt icke tidsbestämt

Fyll i dina idéer och förslag:

 

 

Skrivet av: Carin Carlsson den 9 december 2010