”Varför håller man på?”

"Alla dessa dagar som kom och gick - inte visste jag att det var livet”

Författaren Fredrik Sjöberg
 
Författaren Stig Johansson

Fredrik Sjöberg  Stig Johansson Ingångsbild: Tänkaren av Auguste Rodin 

Det är essäisten Fredrik Sjöberg som ställer sig frågan i rubriken ovan och poeten Stig Johansson som reflekterar i underrubriken i dikten Förlusten.

Möjligen är Johansson inspirerad av John Lennons sång Beautiful Boy med textraden Life is what happens to you while you’re busy making other plans.

Och visst kan man undra över det meningsfulla i mycket man håller på med och visst känner man att tiden rinner iväg nu när ytterligare ett år har lagts till handlingarna. Fort går det. Och kanske var det så Kjell-Olof Feldt kände då han sammanfattade sin tid som finansminister 1982-1990 i boken med titeln Alla dessa dagar

Författare, filosofer och vi vanliga dödliga människor har i alla tider liksom Viktor Rydbergs Tomten frågat sig varifrån, varför och varthän - varifrån kommer vi, vad gör vi här och vart går vi så småningom. 

Vi vill presentera några böcker som rör sig i landskapet kring de stora existentiella frågorna om tidens gång, livets flyktighet, mening och villkor, om vad som kokar ner till livets väsentligheter.

 
 


Jag finns, alltså tänker jag? : filosofernas svar på de stora frågorna
Boken tar upp många intressanta filosofiska frågor under devisen att de frågeställningarna egentligen följer oss vart vi än går och att det är synd att inte fler människor sitter och funderar över filosofin i vardagslivet. Här finns frågor som rör logik, sanning, mening, moral, rymden, evolutionen, lagar, livskvalitet, tro och mycket annat. Svaren är förhållandevis enkla, och filosofer används ofta av metaforer, liknelser och anekdoter, vilket underlättar läsningen.

Allvarligt talat av Lena Andersson
Detta är en samling av de svar som Lena Andersson givit som medarbetare på Sveriges Radio under programpunkten just Allvarligt talat, där lyssnare kunnat ställa frågor till Lena Andersson, Horace Engdahl och P.O. Enquist. Det är slående med vilket allvar och vilken känslighet och framför allt vilken saklighet som Lena Andersson besvarar eller snarare diskuterar lyssnarnas frågor om såpass skilda ämnen som förlåtelse, frukostmat, döden, potatisar och mycket annat. Allvarligt talat är en tänkvärd tankebok där de stora frågorna blandas med de vardagliga.

Tänkebok för glada gubbar av Dag Sebastian Ahlander
Korta betraktelser kring stort och smått där anslaget är lättsamt, humoristiskt och inriktat på att uppmuntra. Sammantaget erbjuder denna "tröstebok" ett slags summariskt smörgåsbord bestående av ytliga funderingar, handfasta och kloka tips, konkreta fakta samt spridda ansatser till mer filosofiska djupsinnigheter kring åldrandet, tidens gång, pengar, sjukdom, glömska, isolering och liknande.

 
 

Långsamhetens lov eller Vådan av att åka moped genom Louvren av Owe Wikström
Personliga, samlade betraktelser och funderingar kring yttre och inre resor. Detta är en bok om existentiella och andliga frågor i en allt snabbare kultur med tankar kring rastlöshet, livsfrågor och livsnjutning . Wikström tar även upp klassiska råd för vården av det inre livet. I bokens andra del berättar han om tre "pilgrimsfärder" till Budapest, St. Petersburg och Assisi, och berör frågor om svårigheten med ensamhet och tystnad. Han konstaterar ett avtagande av humanistiska värden och eftertänksamhet samt efterlyser äkta livsnjutning. En mycket tankeväckande bok.

Upplysning i det 21:a århundradet av Christer Sturmark
Författaren är en känd företrädare för den sekulära humanismen som hävdar att samhällen bör organiseras utifrån rationella, vetenskapligt grundade överväganden och vara neutrala visavi religiösa föreställningar. Här utreds begreppen tro, sanning, kunskap och moral. Sturmark presenterar sin vision av en ny upplysningstid, grundad i rationalitet och logik och fri från förtryck, intolerans, okunskap och vidskeplighet. Sturmark, som skriver entusiastiskt och lättbegripligt, ägnar särskilt stort utrymme åt att diskutera och bemöta andra verklighetsuppfattningar, i synnerhet sådana med religiösa förtecken. 

Varför håller man på? och andra essäer av Fredrik Sjöberg
I sin bok ställer sig Sjöberg frågan varför man håller på. Han skriver vindlande, infallsrika essäer som rör sig på gränsen mellan kultur och natur, mellan politiskt och privat, mellan meningslöst vetande och svar på de stora frågorna. Bland annat om Lenins besök i Stockholm, om botanikern Bengt Lidforss och om en leksaksfabrikör i Nürnberg. Berättelserna är alla oförutsägbara, ändå kan läsaren vara säker på att lära sig något nytt, och att ha roligt på vägen.


 
 

Skynda att älska av Lars H Gustafsson
"En anspråkslös bok om livsfrågor" säger författaren om sin bok.  Utifrån sitt eget liv, tankar under resor och brev som han fått behandlar han ämnen såsom behovet av hembygdskänsla och tillhörighet, vandringslust och hemlängtan, tro och tvivel. Han funderar också runt vårt behov av stillhet och mening, trötthet mitt i livet och längtan efter sanna möten. Gustafsson ger inga färdiga svar eller konkreta råd, men visar på riktningar och stimulerar läsarens egen bearbetning av livets frågor.

Tisdagarna med Morrie av Mitch Albom
Rörande skildringen av förhållandet mellan en student och hans gamle professor som försöker leva ett värdigt liv trots sjukdomen ALS. När den framgångsrike och upptagne journalisten Mitch i ett tv-reportage ser sin gamle högt älskade lärare Morrie drabbad av den dödande sjukdomen tar han kontakt, något han lovat göra redan vid avgångsexamen. De båda kommer överens om att driva ett sista projekt, att träffas på tisdagar, som under collegetiden, och diskutera döden, rädslan, åldrandet, familjen och andra viktiga frågor. Allteftersom Morries sjukdom bryter ned honom kommer de närmare varandra, och deras uppriktighet och tillgivenhet växer. 

I vargtimmen av Kjell Espmark
I boken kommer författarens föräldrar och andra närstående tillbaka från andra sidan och ställer honom till svars. Varje ny text i boken omges av en dikt. Dikterna är enastående i sin enkelhet och i sin gestaltning av olika personer. I vargtimmen är en både vacker och smärtsam meditation över livets förgänglighet, och som sådan inbjuder den var och en till såväl läsning som eftertanke och medkänsla.

 
 

 
 

I det hemliga sällskapets tjänst av Claes Hylinger
Hylinger har under flera decennier odlat en egen, sparsmakad ton som berättare. Hans böcker kan ytligt sett te sig vardagliga men de kan vid närmare betraktande vara nog så dramatiska. Hans nya roman är en fristående fortsättning på två tidigare romaner om det hemliga sällskapet, en lätt mystisk och undanglidande sammanslutning med förgreningar i hela Europa. Göteborgaren Knut lever ett händelsefattigt liv som gått i stå. Men så inträffar en rad slumpartade händelser som så småningom börjar se ut som ett mönster. Kanske är det sällskapet som regisserar det hela. Med lätt hand och mild röst berättar Hylinger om vänskapen, kärleken och vardagens mysterier.

Andras blod av Simone de Beauvoir
Beauvoir, som jämte Sartre är existentialismens främsta företrädare, gav ut romanen Andras blod 1945. Bokens huvudperson, Jean, kommer från ett borgerligt hem. Han bryter med familjen och engagerar sig i den kommunistiska rörelsen. Han brottas med samvetskval över att ha drivit en kamrat in i döden, men inser slutligen att aktiv handling är oförenlig med samvetsfrid. Under ockupationen av Frankrike bekämpar han aktivt tyskarna. Romanen kan tjäna som en introduktion till existentialismen, då den diskuterar väljandets och ansvarets problematik. Den är samtidigt historiskt intressant: Bakgrunden till romanens handling är Paris under andra världskriget. Romanen tar tydlig ställning mot nazismen. 

Obetydlighetens högtid av Milan Kundera
I boken möter läsaren ett antal medelålders män, på väg till eller från en cocktailbjudning, som reflekterar över tillvaron. Obetydlighetens högtid är en på samma gång humoristisk och djupt allvarlig bok. Anförda av en lekfull berättare, av vännerna kallad mästaren, vistas de i Paris där de flanerar, filosoferar och, i viss mån, festar. Den rymmer lärda kommentarer kring Kant, Hegel och Schopenhauer bara för att i nästa stund ge sig hän åt anekdotiska utvikningar om Stalin och hans närmaste män. Det hela är mycket underhållande.


 
 


Vägmärken av Dag Hammarskjöld
Dag Hammarskjöld var FN:s generalsekreterare från 1953 och medlem av Svenska Akademien från 1954. Efter hans död fann man hos honom ett manuskript med titeln Vägmärken. Det rörde sig om ett slags dagboksanteckningar, delvis i poesins form, som börjar vid mitten av 20-talet med merparten skrivna under 50-talet. De kretsar kring livet och döden och han framstår utan tvekan som en djupt religiös tänkare med drag av en sökande mystiker.

Tio tankar om tid av Bodil Jönsson
Författaren nedskriver här några tankar kring den subjektivt upplevda tiden. Ämnet behandlas vare sig ur fysikerns - vilket är hennes yrke - eller ur fackfilosofens perspektiv utan snarare ur vardagsmänniskans synvinkel. Varför går tiden fort ibland och långsamt ibland? Hur skall man göra för att känna sig ha gott om tid? Läsaren får en del råd, som att till exempel ta sig tid för förberedelser ("ställtid") och att inte låta tiden bli alltför uppstyckad ("stycktid") av klocka och almanacka.

Behovet att behövas av Arne Jarrick
Jarrick menar att behovet att behövas är fundamentalt hos människan, men att det i dag, i vår del av världen, är allt svårare att finna behovstillfredsställelse. I dagens stora nätverk av relationer växer känslan av att vara överflödig. Vi har blivit osäkra på vår betydelse för varandra.

Ingångsbild: Tänkaren av Auguste Rodin

Gun Johansson

 

Skrivet av: Gun Johansson den 31 december 2016