5 frågor till Jessica Lindegren

Äntligen är vår nya webb Bibli verklighet. Vi ställer fem frågor till Jessica Lindegren, Kultur- och bibliotekschef i Älvkarleby kommun.

Jessica Lindegren
Vad är det bästa med Bibli?
Att de som besöker Bibli får ett så stort utbud. Här kan även den som läser väldigt smalt och som bor i en liten kommun ta del av boktips, bloggar med mera från andra som läser detsamma.

Det spelar ingen roll om man bor i en liten eller stor kommun längre. Delaktigheten är också en stor fördel. Här kan besökarna bli delaktiga i hemsidan.

Bibli i framtiden, vilka förväntningar har du?
Att så många som möjligt upptäcker Bibli och är delaktiga i Bibli.

E-bok eller pappersbok?
Ännu pappersboken, gillar att hålla i en bok.

Skönlitteratur eller facklitteratur?
Just nu facklitteratur därför att jag studerar, annars skönlitteratur.

Senaste bok du läste?
Förbättring som tillstånd av Bo Ahrenfelt.


 

Skrivet av: Carin Carlsson den 5 november 2011