Adéla

Om en ung flickas drömmar och längtan i fattigdomens Uppsala på 1920-talet.

Adéla far till Uppsala för att hon längtar till ungdomens och möjligheterna stad i arbetslöshetens 1920-talet. Hon är nästan nitton år och drömmer om framtiden efter den fattiga barndomen i Nordupplands skogar.

Stambanan och skenorna som sjunger av tåget någonstans i fjärran när hon lägger örat mot rälsen. Det har varit hennes uppväxtmiljö víd tiden för första världskriget, då Hammarskjöld - kallad Hungerskjöld -  sitter som statsminister i Sverige och skickar livsmedel till Tyskland. Lungsoten och spanska sjukan skördar sina offer.

Adéla flyttar till Uppsala,  tjänar sitt levebröd som piga under hårda villkor. Vi möter ett Uppsala ur den fattiga flickans perspektiv. Boken forsättes av Storan (2000).

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Gunilla Fällman den 3 augusti 2011