Arkeologisk guidebok prisas

Årets uppländska bok blir "Det medeltida Uppland. En arkeologisk guidebok" skriven av arkeologerna Linda Qviström och Johan Anund.

Boken Det medeltida Uppland. En arkeologisk guidebok (2012) av Linda Qviström och Johan Anund tilldelas priset Årets uppländska bok 2013. Det stod klart fredag den 15 november. Priset delas ut av Länsforskningsrådet i Uppsala län och prissumman är 10 000 kronor.

Läsaren guidas i landskapet

Omslag till boken "Det medeltida Uppland".
Boken Det medeltida Uppland är en del i en serie arkeologiska guideböcker över svenska landskap. Böckerna i serien ska fungera som både praktiska utflyktsguider och som intressant läsning om de senaste forskningsrönen.

I sin arkeologiska guidebok visar Linda Qviström och Johan Anund läsaren runt i medeltidens Uppland. Uppland är fyllt av runstenar, kyrkmålningar och byar med medeltida rötter. Och i Upplands medeltida städer finns fantastiska arkeologiska fynd. Boken innehåller många illustrativa fotografier, nyritade rekonstruktioner och kartor.

Om författarna

Linda Qviström har arbetat som arkeolog på Upplandsmuseet under många år och är just nu tjänstledig för att doktorera om fönster och ljus i medeltida byggnader.

Johan Anund är regionchef vid Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet.

 

Läs mer:

 

Text: Anna Theorell Bild: Omslagsbild

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Anna Theorell den 18 november 2013