Avgifter

Biblioteket tar ut övertidsavgifter för försenade lån.

Biblioteket tar ut en avgift för böcker och annat material som lämnas för sent.  Åldersgränsen för avgifter och förseningsavgift är 18 år. Övertidsavgiften påförs automatiskt på ditt konto. Avgiften ska betals även om biblioteket inte har skickat påminnelse.

Om du vill kan du få övertidsvarning via SMS eller e-post innan lånetiden går ut.  En tid efter det lånetiden gått ut skickar biblioteket en påminnelse. Om du inte lämnar tillbaka boken eller annat material skickar biblioteket en räkning.

  • Läs mer om Övertidsvarning

 

Övertidsavgifter

Böcker 1 krona per bok och dygn
Tidskrifter 1 krona per tidskrift och dygn
Ljudböcker 1 krona per ljudbok och dygn
DVD 1 krona per dvd och dygn

Övriga avgifter

Reservation* 5 kronor per bok/media
Fjärrlån* 10 kronor per bok/media
Tidnings- tidskriftsartikel 5 kronor per artikel eller summa motsvarande bibliotekets faktiska
kostnad

 

Nytt lånekort 10 kronor

 

* Bibliotket tar ut avgift för media som är beställd men som inte hämtas.