Barn läser och skriver

En bok fylld med goda råd för grundskollärare som möter barn som har svårt med läs- och skrivinlärningen.

Boken handlar om de barn som av någon anledning inte lyckas med den första läs- och skrivinlärningen, de som tappar sugen och därmed tilltron till sin egen förmåga att lära.

Blivande och verksamma lärare, speciallärare och specialpedagoger i grundskolans tidiga år har mycket kunskap och goda råd att hämta i denna bok.

 

Logotyp för Infoteket om funktionshinder.
 Boktips från Infoteket om funktionshinder

Infoteket om funktionshinder är till för dig som har funktionsnedsättning, är förälder, anhörig eller arbetar med barn.
Besök Infotekets webbplats:

 

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Infoteket om funktionshinder den 2 oktober 2013