Begränsat öppet på Öregrunds bibliotek

Fortsatt begränsade öppettider på Öregrunds bibliotek

Biblioteket i Öregrund kommer att fortsätta ha begränsade öppettider, med anledning av pågående ombyggnation.

Rådhuset i Öregrund, som är bibliotekets hemvist, byggs om. Syftet är bland annat att förbättra brandskyddet. Arbetet innebär höga bullernivåer, vilket bidragit till beslutet om begränsade öppettider under ombyggnationen.

Arbetet skulle ha varit klart i juli, men har dragit ut på tiden. De begränsade öppettiderna, måndagar och onsdagar mellan kl 15-19, kommer därför att fortsätta att gälla till och med den 30 september.

Tack för visad förståelse.

https://www.osthammar.se/sv/nyheter/2022/fortsatt-begransade-oppettider-pa-oregrunds-bibliotek/

Vi ber alla besökare till Öregrunds bibliotek att 
endast lämna tillbaka böcker när biblioteket är öppetmåndagar och onsdag.

Lägg inga böcker i bokinkastet då det är väldigt litet och snabbt blir fullt.

senast uppdaterad: 31 augusti 2022