Bekräftelse temporär låntagare

Hej! Nu har du ett tillfälligt elektroniskt lånekort som gäller i 3 dagar.
Med ditt tillfälliga elektroniska lånekort kan du reservera böcker samt
låna e-böcker eller e-ljudböcker.

För att få ett permanent lånekort behöver du göra ett besök på biblioteket.
Där pratar du med personalen som behöver titta på din legitimation eller
prata med din vårdnadshavare för att vara säkra på att rätt person får tillgång
till kontot och de uppgifter du lämnat in.