Berätta om din favoritbok

Den 30 november var sista dagen för att skicka in boktips till "Berätta om din favoritbok". Vi tackar för alla tips som ni har skickat in.

hoppande flicka med bok.
Tiden för "Berätta om din favoritbok" har gått ut. Väldigt många av er besökare har skickat in boktips på favoritböcker. Framför allt har vi fått  många tips från barn och unga. En hel del av tipsen har vi publicerat på Bibli.

Utlottning av böcker

Vi lottar ut böcker bland de personer som har deltagit. Under första veckan av december kontaktar vi vinnarna i "boktipsutlottningnen". Kanske tillhör du en av dem som har turen att vinna en bok.

Läs tips på favoritböcker

I "Berätta om din favortibok" har vi haft tre grupper: barn 6-12 år, unga och vuxna. Vill du se de tips som har publicerats på Bibli kan du klicka på grupperna:


 

Taggar:

Skrivet av: Carin Carlsson den 22 november 2011