Bibli - en digital skattkista

Med Bibli.se får alla som bor, arbetar, studerar eller semestrar i uppsala län ett bibliotek på nätet.

Maria Törnfeldt

Tillsammans kan vi mer

Maria Törnfeldt
Länets bibliotekschefer har stora förhoppningar och förväntningar på den nya webbplatsen Bibli.se. Samarbetet kring Bibli.se är något de alla uppfattar som viktigt och stimulerande. Ensam hade ingen kommun kunna åstadkomma en webb på detta sätt.

"Tillsammans kan vi mer - här kommer Bibli, resultatet av ett modigt och förtroendefullt samarbete mellan alla länets folkbibliotek! Bibli är ett exempel på samverkan när den är som bäst - alla biblioteken har bidragit med tankekraft, ekonomiska resurser och hårt arbete", säger länsbibliotekarien Maria Törnfeldt.

Maria Törnfeldt tycker att Bibli visar hur bra det kan bli när man slår sig ihop om en god idé och alla drar åt samma håll för att förverkliga den. "Här har alla engagerat sig: kommunerna, både stora och små, och landstinget genom länsbiblioteket."

Eva Dubois Ehrengren
Även bibliotekscheferna på länets folkbibliotek, stora som små, tror och hoppas att samarbetet med Bibli ska ge mycket. Och att det kan skapa ringar på vattnet. "Jag hoppas också att Bibli kommer att bli ett bra redskap för samarbetet mellan biblioteken i Uppsala län" säger Eva Dubois Ehrengren, bibliotekschef i Tierp.

Inte bara en webb

Bibli.se är inte bara en webbsida utan ett bibliotek på nätet, som finns där länsinvånarna finns. Här finns ett stort  utbud för såväl de som läser brett och de som läser smalt. Kanske kan Bibli.se bli en plats där människor med samma litteratur- och musikintresse kan hitta varandra. Det ska också vara en personligare webb där personalen kan möta besökarna på ett annat sätt än tidigare.

Nina halden Rönnlund
Bibli.se ska vara aktuell och ge kunskap såväl som inspiration. Massor av information finns samlat på Bibli. Här samlas lästips, artiklar, nyheter och inte minst information om evenemang på biblioteken runtom i länet.

"Kanske kommer det också att bidra till ett ökat intresse och kunskap om vad Uppsala län har att erbjuda, både för de som bor här men också för våra besökare." säger Nina Halden Rönnlund, bibliotekschef i Håbo kommun.

Söka, låna, ladda ned

På den nya webbplatsen kan människor med ett enda klick söka efter böcker i alla länets bibliotek. Finns inte boken på det egna biblioteket kan användaren få hjälp med att göra ett fjärrlån.

Den som har ett lånekort kan på Bibli.se låna e-böcker till sin läsplatta eller lyssna på en streamad ljudbok vid datorn. Med lånekortet kan användaren även söka och läsa artiklar hemifrån. En positiv effekt av Bibli-projektet är att databasen Library Press Display snart kommer att vara tillgänglig för alla länsinvånare. En fantastisk tjänst som erbjuder artiklar i fulltext från dagstidningar från hela världen och på över 50 språk.

Tanken är även att på Bibli.se lyfta fram bibliotekets samlingar. Fulltextdokument gör det möjligt att ta del av material utan att besöka det fysiska biblioteket. Gammalt som nytt.

Delaktighet

Kia Gumbel
En stor skillnad med den nya webben är att användarna själva kan vara aktiva på ett helt annat sätt. De kan lägga till nyckelord, sätta betyg och skriva omdömen på böcker. Alla tips och temaartiklar på Bibli.se kan kommenteras. Förhoppningen är att Bibli.se ska locka sina besökare och användare till aktivitet på webben. Att människor vill dela med sig av tankar och idéer.

"Att vi får ett bibliotek på nätet som bjuder in användarna till dialog, och som lyfter fram bibliotekens samlingar på ett aktuellt och personligt sätt." säger Kia Gumbel, operativ chef för Bibli-projeket och enhetschef för Marknad IT och webb vid Uppsala stadsbibliotek.

Bibli i ständig utveckling

Marja Östring
Drömmen är att Bibli gör avtryck i länets bibliotekslandskap. Att det blir ett ställe där människor kan hitta inspiration eller vägar till kunskap.

Bibli är ett steg i samarbetet mellan kommunerna. Biblioteken kan lära av varandra och personalen har fått nya kompetenser och vågar vara synliga på webben.

"Jag hoppas att Bibli ska utvecklas, förändras och förnyas. Att vi ska lyckas fylla den med ett innehåll, som känns relevant, aktuellt och intressant för vår besökare och inbjuder till många besök." säger Marja Östring, bibliotekschef i Enköping.

 

5 frågor till bibliotekschefen

 

 

 

Skrivet av: Carin Carlsson den 7 november 2011