Biblioteken ställer om i Corona-tider

Omställningen gäller från 6 april och en månad i taget framöver.

Bibliotek Heby kommun ställer om sin verksamhet från och med måndag 6 april och en månad i taget framöver med anledning av covid-19 och omsorg om såväl personal som våra riskgruppsbesökare. Vi kommer att informera i alla kanaler när vi går tillbaka till att arbeta som vanligt. Det betyder att omställningen gäller så länge du inte hör någonting annat från oss. 

Omställningen innebär att biblioteken förändrar sitt sätt att tillhandahålla medier. Våra biblioteksrum kommer inte att vara öppna för utlån (med undantag för meröppet). Lån kommer i stället ske via telefon och e-post med utlämning efter överenskommelse. Våra ordinarie öppettider gäller därmed inte. All vår programverksamhet ställs också in under våren/sommaren 2020.

 

Från och med måndag 6 april gäller följande:

 

 • Vi tar emot beställningar av material via telefon måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 10-15. Ring ditt bibliotek och gör en beställning av det material du vill låna. Det går också bra att ta kontakt med oss via e-post. Använd bibliotekens respektive mailadress. Våra kontaktuppgifter hittar du genom att klicka här. Avhämtning av materialet ordnar vi efter överenskommelse.

 • Det går fortfarande bra att reservera böcker precis som vanligt via mina sidor. Du får en avisering när boken har kommit. Kontakta biblioteket och gör upp om dag och tidpunkt för avhämtning. Mina sidor hittar du genom att klicka här

 • Vi förlänger lånetiden till 8 veckor (gäller inte fjärrlån och reserverade böcker dock). Våra påminnelseavgifter slopas.

 • Vårt maxantal på e-lån höjs. Vårt tidigare tak på 3 utlån höjs till 7 utlån per vecka.

 • Meröppet i Heby bibliotek håller öppet vardagar 09-21 för dig som har en tagg. På grund av att städning inte utförs under helgerna stänger vi meröppet lördagar och söndagar.

 

Bra att känna till:

 • Det råder personalbrist inom internposthanteringen. Det innebär att det kan ta längre tid än vanligt för dig att få din reserverade bok.

 • Det går bra att göra ett ”biblioteksbesök” på vår hemsida för inspiration. Här hittar du nyinköpta böcker, e-böcker och böcker sorterade i olika genrer, och mycket mer. Välkommen in på www.biblinord.se

 

 Tack för er förståelse!

The libraries are reorganizing in Corona times

The libraries are reorganizing from Monday 6 April and one month at a time due to covid-19 and care for both staff and our risk group visitors.

The change means that the libraries are changing their way of providing media. Our library rooms will not be open for lending (except for the extra open library in Heby). Loans will instead be made via telephone and e-mail with delivery by arrangement. Our regular opening hours thus do not apply. All our program operations are also canceled during the spring / summer 2020.

From Monday, April 6, the following applies:   

We receive orders for materials via telephone Mondays, Wednesdays, Thursdays and Fridays at. 10-15. Call your library and place an order for the material you want to borrow. You can also contact us via e-mail. Use the libraries' respective email addresses. You can find our contact information by clicking here. We collect the material by arrangement.  

It is still possible to reserve books just as usual via my pages. You will receive a notification when the book has arrived. Contact the library and set up the date and time of collection. You can find my pages by clicking here.  

We extend the loan period to 8 weeks (does not apply to mortgage loans and reserved books however). Our reminder fees are abolished.  Our maximum number of e-loans is increased. Our previous ceiling on 3 loans is increased to 7 loans per week.  

The opening in the Heby library is open weekdays 09-21 for those with a tag. Due to the fact that cleaning is not performed during the weekends, we close the open hours on Saturdays and Sundays.  

Good to know: 

There is a staff shortage in internal mail management. This means that it may take longer than usual for you to get your reserved book.  

You can do a "library visit" on our website for inspiration. Here you will find newly purchased books, e-books and books sorted into different genres, and much more. Welcome to www.biblinord.se   Thank you for your understanding!

 

 1. Kontakta oss

  Här hittar du kontaktuppgifter till våra olika biblioteksenheter och till bibliotekets ledning.

 2. Använda biblioteket

  Här hittar du information om sådant som lånekort, regler och villkor, meröppet och hur fjärrlån fungerar.

 3. E-biblioteket

  Här hittar du våra e-tjänster, e-böcker/e-ljudböcker och information om hur du använder e-biblioteket.

 4. Nyheter och boktips

  Här hittar du nya titlar i olika format. Du hittar också genrelistor, olika språk och titlar som fått högt betyg av läsare.