Biblioteksplan

Vad som finns på biblioteket och det vi gör styrs av politiska mål och visioner. Läs mer om det i kommunens Biblioteksplan.