Biblioteksplan 2018-2020

Biblioteksplanen styr biblioteksverksamheten i Heby kommun

I februari läggs den nya biblioteksplanen fram för kommunfullmäktige. Läs den redan här:

Taggar:

den 8 februari 2018