Bidrag för integration

I oktober kan du träffa projektledarna för integration och prata om möjligheter att söka bidrag för integrationsprojekt.

O

Foto på Emma och Martyna
rganisationer och föreningar kan nu åter söka pengar till integrationsprojekt. Ansökan ska vara inne senast den 31 oktober. Som hjälp och inspiration inför ansökan ordnas tre workshops enligt följande:

10 oktober kl 19-21 (NBV, Sveasalen, Stationsgatan 5, Tierp)
11 oktober kl 19-21 Söderfors (Biblioteket)
12 oktober kl 19-21 Skärplinge (Biblioteket)

 

Torsdagar mellan kl 13 och 19 (dock ej torsdagen den 13 oktober) finns det också möjlighet att träffa projektledarna för integration Martyna Olszowska och Emma Andersson i Tierps bibliotek. Då finns även möjlighet att nätverka och möta andra föreningar.

Bidragen gäller för projekt som startas under 2016 men som får pågå även under 2017. De kan sökas av alla föreningar som finns och är verksamma i Tierps kommun, som är demokratiskt uppbyggda, inte bedriver partipolitik eller enbart religiös verksamhet och som är öppna på lika villkor för alla invånare. I bedömning av ansökningarna kommer utveckling av nya idéer, samverkan, projekt som riktas både till personer födda i Sverige och personer födda utomlands, samt verksamheter som inkluderar båda könen att prioriteras.

Bidrag kan inte ges till privatpersoner, löner, lokalhyra eller rena investeringar.

Skrivet av: Hanna Hansell den 28 september 2016