Boka lokal

Regler för arrangemang i utställningshallen, Tierps bibliotek:

Utställningshallen i Tierps bibliotek på Möbeln kan användas för till exempel utställningar och föredrag av föreningar, företag eller privatpersoner i samarbete med kultur och fritid. För att ha arrangemang i lokalen måste först en ansökan skickas till kultur och fritid, som är ansvariga för verksamheten på biblioteket. Tierps kommuns biblioteksplan ligger till grund för målsättningen med program- och utställningsverksamheten. I mån av plats och med hänsyn till kommunens värdegrunder kan arrangemang äga rum i lokalen. Samtliga arrangemang äger rum under bibliotekets ordinarie öppettider om inte annat överenskommes.

Kultur och fritid
Administration
Telefon: 0293-21 83 16
Telefon: 0293-21 83 22
E-post: kultur-fritid@tierp.se

  1. Ansökan om arrangemang i utställningshallen skickas till kultur och fritid med en kort beskrivning av innehåll, syfte och kontaktuppgifter. Ansökan handläggs av bibliotekets programansvarige.
  2. Inkomna förslag bereds hos kultur och fritid innan ansökan beviljas.
  3. Sökande förbinder sig att nyttja lokalen enligt föreskrifter. Om dessa inte respekteras eller om tveksamhet råder har kultur och fritid rätt att avbryta utställningen eller arrangemanget.
  4. Tierps kommun tar inte ansvar för utställt material. Utställaren är själv ansvarig för uppställning och nedmontering av utställning och borttransport av material på överenskommen tid samt försäkring av utställningen.
  5. Försäljning i form av kommersiell verksamhet är inte tillåten i bibliotekets lokaler. Konst och litteratur får säljas enligt överenskommelse med kultur och fritid. Tierps kommun tar inte ut något arvode vid försäljning av konst i samband med utställning.
  6. Öppettiderna för utställningshallen följer bibliotekets öppettider.