Bokäventyret kopplar läsning med estetiska uttryck

Nu startar det Stora Bokäventyret på Kulturhuset Möbeln i Tierp där årskurs 4 bjuds in att delta i ett tematiskt arbete kring läsning och estetiska uttryck.

Alla har vi nog hört talas om Nils Holgerssons resa genom Sverige, men har ni hört om Holger Nilssons äventyr? Elever i årskurs 4 bjuds in att följa Holger på en rafflande skattjakt genom Sveriges djupa skogar och över höga fjäll genom boken Geografens testamente, Sverige av Henrik Ahnborg.

I klassrummet får eleverna från Tierps kommun ta del av inspirerande filmer, spännande högläsning och arbetsuppgifter kopplade till läroplanen. Detta varvas med besök på kulturhuset och besök i klassrummet av personal från kulturhuset. Eleverna får möjlighet att prova på olika estetiska uttryck såsom skapande i bild och form, dans, rytmik, drama och gestaltning på olika sätt.

- Genom att erbjuda eleverna olika uttrycksformer vill vi skapa nyfikenhet och stärka läsupplevelsen, säger Jenny Gissberg, barnbibliotekarie på biblioteket i Kulturhuset Möbeln.

- Syftet är också att eleverna ska få prova olika uttryckssätt för att hitta det som passar just dem och att få göra det praktiskt, menar Minne Hägglund, dramapedagog på kulturskolan i Tierp. När barnen dessutom jobbar i grupp kring den gemensamma läsningen får de ta del av varandras olika perspektiv och upplevelser vilket fördjupar och breddar såväl upplevelsen och förståelsen av det lästa, fortsätter hon.

Bokäventyret är ett projekt startat av Minne Hägglund och Jenny Gissberg där Kulturhuset Möbelns olika verksamheter samarbetar.

- Vårt mål med Kulturhuset Möbeln är ett hus som är tillgängligt och angeläget för alla. Att kulturhuspersonal arbetar i tätt samarbete med varandra är ett sätt att uppnå detta och jag är särskilt stolt över att samarbetet kring Bokäventyret resulterat i ett så pass spännande projekt, menar Carl Bergström som är enhetschef för kultur, konst och bibliotek.

 Höstterminerna riktar sig till årskurs 4 med det Stora Bokäventyret och vårterminerna riktar sig till förskolorna med det Lilla Bokäventyret. Det Lilla Bokäventyret fokuserar på förskolebarn 4-5 år och utgår från boken Astons stenar av Lotta Geffenblad. Förskolor kommer erbjudas att få besök av Aston och hans stenar och vara med på en härlig äventyrssaga. Förskolorna får boken som läses innan besöket från kulturhuspersonalen och vid besöket får barnen genom gestaltning och rörelselek förstärka sina upplevelser av boken.

Taggar:

den 20 augusti 2021