Bokbil

Bokbilen är en resurs för de skolor och förskolor som inte har tillgång till ett bibliotek i sitt närområde.

Bokbilen åker en gång i månaden till de skolor som saknar skolbibliotek och de förskolor som saknar bibliotek på orten. Pedagogerna på skolorna och förskolorna kan beställa boklådor via intranätet Insidan. Böckerna till lådorna plockas ihop av bibliotekarier utifrån pedagogernas önskemål på teman, genrer osv.

Boklådor från bokbilen kan beställas av Kyrkbyns förskola, Mehede förskola, förskolan Tallbacken, Förskolan Regnbågen förskolan Bikupan och Enbackens förskola.

Taggar:

den 21 februari 2022