Bokjuryn 2020

I läsprojektet Bokjuryn väljer barnen böcker som de sedan arbetar med på olika sätt. Som avslutning röstas favoritböcker fram.

Hösten 2019 fick alla kommunens klasser erbjudande att delta i läsprojektet Bokjuryn. 15 klasser i årskurs 2-7 från sex av kommunens skolor önskade delta. Varje klass fick välja en bok per elev ur Barnbokskatalogen 2019/20. Katalogen ges ut av Kulturrådet och i katalogen finns ett urval av de barn- och ungdomsböcker som givits ut under året.

Böckerna köptes in och utrustades av Heby kommuns skolbiblioteksavdelning och skickades sedan ut till klasserna. Klasserna har de senaste månaderna arbetat med böckerna på olika sätt, bland annat genom bokpresentationer, boksamtal och recensioner. Som avslutning röstade klasserna fram sina favoritböcker och vi fick så Heby kommuns topplista.

Topplista

Barn vid ett bord där det ligger böcker
Barnen jobbar kring böcker på olika sätt under läsprojektet Bokjuryn

Den yngre bokjuryns favoritböcker

Den äldre bokjuryns favoritböcker