Bokprat för elever och lärare

Läsinspiration för elever och kompetensutveckling för lärare

Vi bokpratar och tipsar gärna om intressanta och roliga böcker som passar dina elever. Bokpraten är till för att öka läsintresset och ge eleverna ingång till böcker de kanske inte själva skulle hitta. Vi väljer böcker med olika svårighetsnivå och genre och har ett normkritiskt tänk. Vi kan även bokprata om böcker på ett visst tema t.ex. som inledning på ett nytt arbetsområde.

Om du som lärare vill få koll på barn/ungdomslitteratur kommer vi gärna ut och berättar om nyutkomna böcker.

Kontakta skolbiblioteksavdelningen om du vill ha bokprat i din klass eller för dig och dina kollegor.