Bokprat för elever och lärare

Läsinspiration för elever och kompetensutveckling för lärare

Vi bokpratar och tipsar gärna om spännande, gripande eller roliga böcker som passar dina elever. Med bokpraten vill vi öka läsintresset och ge eleverna ingång till böcker de kanske inte själva skulle hitta. Vi väljer böcker med olika svårighetsgrad och genre och har ett normkritiskt tänk. Vi kan även bokprata om böcker på ett visst tema t.ex. som inledning på ett nytt arbetsområde.

Om du som lärare vill få koll på barn/ungdomslitteratur kommer vi gärna ut och berättar om nyutkomna böcker.

Kontakta skolbiblioteksavdelningen om du vill ha bokprat i din klass eller för dig och dina kollegor. 

  

Barn sitter i soffa och läser i en bok Children studying