Kapten Nemos bibliotek av P.O. Enquist

Två barn förväxlas under tidigt nittonhundratal. När det kommer fram uppstår förvirring och man fastslår att familjerna har rätt att byta tillbaka barnen. Men vad händer med de barn som hastigt måste byta hem och familj?

En kärlek till en annan? Och vad händer med föräldrarna till barnen som helt nyligen var vänner? Nu ska barnets vän bli deras barn. Samtidigt är det här en berättelse om så mycket annat. Om vuxenblivandet, om relationer mellan vänner och föräldrar och att hitta sin plats i livet. Och om Kapten nemos bibliotek, förstås.

(Lukas De Veen, bibliotekspedagog)