Bortom saknaden

Följ med på en resa bakåt i tiden. Läs Bo R. Holmbergs bok Bortom saknaden som handlar om två femtonåringars hårda tillvaro i Sverige för hundra år sedan.

Omslagsbild till Bortom saknaden.
Bortom saknaden är en spännande bok som handlar om det hårda livet i Sverige för hundra år sedan. Två femtonåriga killar, Sixten och Henning, ger sig av hemifrån för att leta jobb på de många sågverken som ligger låg Norrlandskusten. De håller ihop och drömmer om kärlek.

Sixten och Henning får arbeta och slita hårt. Tillsammans med många andra som arbetar kämpar de för bättre villkor och detta leder ofta till strejker. De som äger sågverken svarar med att ta in strejkbrytare som vill arbeta trots att andra strejkar.

I boken får man läsa om konflikter som uppstår. Till exempel Sandökravallerna 1907 som är en sann händelse. Sixten och Henning är med vid kravallerna och det leder till rättegångar mot dem och flera andra som var med.

Det här är en bok för den som är intresserad av äventyr och historia och vill läsa om hur svårt det var att kämpa för de rättigheter som vi idag ofta tycker är självklara.

Tips av: Anders Kollberg

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Anders Kollberg den 19 mars 2012