Bussen firar 45 år

Biblioteksbussen har rullat i Uppsala sedan 1969. Till 45-årsdagen gör vi några nedslag i bussens historia.

Fredag den 21 mars fyller Uppsalas biblioteksbuss 45 år. I dag gör de två moderna bussarna Astrid och Barbro 62 stopp varje vecka, men allt började med en gammal linjeturbuss.

Premiär!

Svartvit bild av Uppsalas biblioteksbuss. Foto: Sturefoto
Biblioteksbussens första tur gick till Nåntuna, Vilan, Uppsävja och Bergsbrunna den 21 mars 1969.

Bussen var en linjetrafikbuss som skänktes till biblioteket efter högertrafikomläggningen 1967. Biblioteksbussen körde då i Uppsala stad och personal och böcker var placerade i Brantingsbibliotekets källarvåning.

Nya bussar på 70-talet

1971 började biblioteksbussen även köra turer på landsbygden och en ny buss köptes in. Den nya, mindre bussen kunde köra ända fram till gårdarna. Ungefär 30 olika turer kördes under en fyraveckorsperiod.

Svartvit bild av Uppsalas biblioteksbuss. Foto: Nils Mårdfeldt
När den gamla linjebussen blev 25 år, 1977, hade den gått 125 000 mil. Den byttes då mot en ny som hade kylskåp, matlådevärmare och toalett för personalen.

Flytt till Stadsbibblan

Uppsalas nya stadsbibliotek i kvarteret Sandbacken invigdes 1987 och biblioteksbussens verksamhet flyttade in i det nya biblioteket. De två bussarna fick garage i källaren, där de fortfarande håller till.

Bussarna parkeras vid varsin lastkaj och med hjälp av en landgång kan böcker och annat som lånas ut snabbt och enkelt fyllas på inför turerna.

Uppsalas biblioteksbuss vid lastkajen. Foto: Rolf Hamilton
Nästa: Stenhagen

Biblioteksbussarnas utlåning datoriserades 1990, något som förenklade lånehanteringen.

1991 fick Stenhagen hållplatser för biblioteksbussen. Det planerades tidigt för ett bibliotek i området men inte förrän 2008 stod Stenhagens bildnings- och kulturcenter klart och fram till dess användes biblioteksbussen i området.

Årets bokbuss 2004 och 2011

2001 började en av de två bussar som används i dag att köra. Det var Astrid, som är döpt efter Astrid Lindgren. Astrid valdes till Årets bokbuss av Svensk

Tårta med dekoration av bussen samt texten "Bokbussen Barbro" på. Foto: Bibliotek Uppsala
biblioteksförening 2004.

I dag finns två bibliotekbussar i Uppsala, Astrid och Barbro. Barbro, som började att köra 2010, är den hittills nyaste och är döpt efter Barbro Lindgren. Barbro valdes till Årets bokbuss 2011.

Varje vecka gör bussarna omkring 62 stopp på landsbygden samt i vissa stadsdelar som saknar eget stadsdelsbibliotek.

Bussen hjälper dig

Biblioteksbussen är en del av Bibliotek Uppsala och ett lånekort ger tillgång till mer än 340 000 titlar via kommunens alla bibliotek.

Uppsalas biblioteksbuss på tur genom skogsområde. Foto: Rolf Hamilton
På bussarna kan man låna romaner och faktaböcker för vuxna och barn, ljudböcker, talböcker, musik, tidskrifter, filmer och
tv-spel och få hjälp av kunniga bibliotekarier.

Biblioteksbussen fungerar även som skolbibliotek för skolor på landsbygden och besöker också förskolor, dagbarnvårdare och äldreboenden.

 

Läs mer:

 

Text: Anna Theorell
Bilder: Ballonger (foto: Ali Farid, stock.xchng); Biblioteksbuss 1969. (Foto: Sturefoto); Biblioteksbuss under 1970-tal. (Foto: Nils Mårdfeldt); Biblioteksbuss vid lastkaj, 1980-tal. (Foto: Rolf Hamilton); Tårta för biblioteksbussen Barbro. (Foto: Bibliotek Uppsala); Biblioteksbuss på väg. (Foto: Rolf Hamilton)

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Anna Theorell den 17 mars 2014