Då nu är jag

Fin sammanställning av intressant författarskap lagom till 80-års dag.

Elsie Johansson sammanställer här sitt författarskap med ett personligt urval av tidigare utgivna dikter samt med några nya. Därtill kommer också ett antal brev till den amerikanska författaren och filosofen Henry David Thoreau som knyter an till hans verk Walden. Dessa brev utgör en stomme i boken.

Elsie Johansson lyfter i brevskrivandet med Thoreau fram sin egen utveckling mot en starkare jagkänsla. Thoreaus tro på den enskilda människan och hennes frihet får direkt gensvar hos Uppsalapoeten Johansson.

Jag läser Elsie Johanssons fina samling med beundran och fascination. Min beundran kommer av hennes klarsynthet och min fascination av att hennes texter knyter an så bra till naturen och de stora allmänmänskliga frågorna.

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Cecilia Stiernstedt den 23 september 2011