Dags att göra något åt PISA-resultaten

Politiker, lärare, föräldrar, hur ska vi ha det? Ska Sverige fortsätta att kana utför i kunskapsrutschbanan?

Läsebok
I över 40 år har Unesco uppmärksammat den
internationella läskunnighetsdagen
den 8 september för att påminna världen om vikten av läs- och skrivkunnighet som en drivkraft för utveckling. Men var befinner sig Sverige idag? 

Biblioteken - en underutnyttjad resurs

På biblioteken gör vi vad vi kan men vi kan bli bättre och vi är en underutnyttjad resurs. Sverige är känt för en enastående barnlitteratur. Faktiskt är det en av våra större exportprodukter.

Vad kan vi göra för att få framför allt småbarnsföräldrar att förstå att vi och de och den litteraturskatt vi har tillsammans kan skapa förutsättningar för alla barn att lyckas i skolan?

Bristande kunskaper - utanförskap

Det är riktigt illa ställt med våra barns och ungdomars kunskaper! Förskolepadagoger säger sig kunna se vilka 5-6- åringar som kommer att hamna i utanförskap, dvs. i arbetslöshet, sjukskrivning, drogberoende, kriminalitet. Och de är många.

Jamen, hjälper kunskaper mot det? Det är klart det gör. Har man kunskaper genererar det mer kunskaper. Kunskaper skapar intressen, vilja till utveckling och möjligheter. Massor av niondeklassare skaffar sig inte behörighet till gymnasiet, universitetslärare häpnar över studenternas i många fall usla språkbehandling och oförmåga att tillgodogöra sig text. PISA-resultaten är så dåliga och Sverige halkar längre och längre ner i tabellerna över skolelevers färdigheter.

Läskunnighet och läsförståelse = framgång

Hur skaffar man sig kunskaper då? Ja, det första och viktigaste är att man kan läsa. Men det räcker inte med att kunna läsa. Man måste lära sig att förstå det man läser också. "Läsning = avkodning x förståelse" säger man i en amerikansk forskningsrapport.

Hur lär man sig läsa och förstå då? Jo, man övar. Och övar. Och övar. Från det man är riktigt liten och knappt har börjat skolan. Är man lyckligt lottad har man vuxna i sin närhet som läst för en från spädbarnsåldern och som fortsätter att läsa för en till dess att man kan och vill ta över på egen hand.

Det ska vara roligt att läsa. Kulfaktorn blir hög på riktigt först när man fått ett visst flyt i sitt läsande och när man förstår vad man läser.

Och böckerna då, var finns de? På biblioteket förstås! Gratis! Hallå där föräldrar – det är svårt för er att hitta undanflykter om ni inte bidrar till att barnen lär sig läsa.


Biblioteket har alla sorters böcker för alla åldrar – spännande böcker, roliga böcker, sorgliga böcker, faktaböcker, tjocka böcker, bilderböcker, särskilt lättlästa och jättetunna böcker…

Kom till biblioteket och gör en insats för ditt barn, en insats som inte kan överskattas! Den kan faktiskt vara livsavgörande. Vi hjälper dig att hitta rätt ämne och rätt nivå för ditt barn!

Med litteraturlistan nedan vänder vi oss till framför allt pedagoger för barn i alla åldrar.

 
Svensk forskning om läsning
I den här antologin skriver sjutton läsforskare bland annat om unga läsares tolkning och läsning.

Ett par kapitel handlar om förskolebarn och de yngsta skolbarnen, vilka faktorer som samverkar för att barnen ska utvecklas till goda läsare. Sedan ägnas en stor del av boken åt gymnasieelever, både olika former av textsamtal och kartläggning av deras läsvanor.

 

 

 

  

Utveckla förståelse i förskolan 
 
 
Utveckla förståelse i förskolan är en viktig bok om grunden för en god läsutveckling, och visar att förskolans insatser beträffande literacy kan vara avgörande. Boken är utgiven i USA men är relevant även i Sverige. Läsning = avkodning x förståelse. Forskningen har mest handlat om avkodning. Detta verk riktar in sig på förståelsen. Boken behandlar förståelsestrategier, ordförråd, förståelse i en digital värld, informerande texter och flerspråkighet. Speciellt intressant är kapitlen om vuxenstödd lek, som pekar på barnets inlärning genom lek. Även kapitlet om vikten av interaktion med vuxna är intressant.

 

 

 

 

Högläsning av Maria Heimer

Första delen av den här boken handlar om högläsning, lässtrategier och genrepedagogik. I den andra delen får vi utförliga handledningar till ett tiotal skönlitterära böcker som är lämpliga att läsa för barn i skolår 1-6, till varje bok hänvisas till innehållet i skolans läroplan. Heimer ger också förslag på bra faktaböcker att läsa tillsammans med eleverna, även här med frågor, förklaringar och tips på fördjupning av innehållet i böckerna.

 

 

 

 

 

Mötet med nyanlända av Tiia Ojala

För skolor som tar emot nyanlända elever är det här läsning som kan vara till såväl hjälp som inspiration. Texten berör trots sitt ringa omfång de flesta områden som brukar innebära svårigheter och erbjuder genom sina referenser goda förslag till fördjupande läsning. Den här boken är ett gott exempel på den kombination av kunskap, förnuft och erfarenhet som kan komma till uttryck när den erfarna praktikern publicerar sig.

 

 

 

 

 

Ovanstående böcker är exempel på helt nya böcker. Nedan finns många fler. Klicka och bilda dig en uppfattning om vad som kan fungera i din klass.

Se också Språktidningen

 

 1. Litteratur och läsning

  Undertitel: litteraturdidaktikens nya möjligheter
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2015
  Klassifikation: Pedagogisk metodik
  Finns som: Bok
 2. Tankar om läsning

  Av: Olsson, Anders
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2015
  Klassifikation: Litteraturvetenskap
  Finns som: Bok
 3. Att skriva sig till läsning

  Undertitel: IKT i förskoleklass och skola
  Av: Trageton, Arne
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2012
  Klassifikation: Undervisningsmateriel
  Finns som: Bok
 4. Läsning av faktatexter

  Undertitel: från läsprocess till lärprocess
  Av: Arnbak, Elisabeth
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2014
  Klassifikation: Pedagogisk psykologi
  Finns som: Bok
 5. Läsning, skrivande, samtal

  Undertitel: textarbete i svenska på gymnasiet
  Av: Bommarco, Birgitta
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2012
  Klassifikation: Språkundervisning
  Finns som: Bok
 6. Barns tidiga läsning

  Av: Taube, Karin
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2007
  Klassifikation: Pedagogisk psykologi
  Finns som: Bok
 7. Om läsning

  Av: Proust, Marcel
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2007
  Klassifikation: Litteraturvetenskap
  Finns som: Bok
 8. Boken om läsning

  Undertitel: en handbok om barns språk- och läsutveckling
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2006
  Klassifikation: Pedagogisk psykologi
  Finns som: Bok
 9. Lyckas med läsning

  Undertitel: läs- och skrivinlärning i Nya Zeeland
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2001
  Klassifikation: Pedagogisk metodik
  Finns som: Bok
 10. Läsning och lässvårigheter

  Av: Høien, Torleiv
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1990
  Klassifikation: Pedagogisk psykologi
  Finns som: Bok i serie
 11. Läsning för barn

  Undertitel: orientering i dagens barnlitteratur
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1971
  Klassifikation: Litteraturvetenskap
  Finns som: Bok
 12. Lästekniker & lässtrategier

  Av: Stray Jörgensen, Peter
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2009
  Klassifikation: Högskola|Högskolor
  Finns som: Bok

Målgrupp:

Skrivet av: Gun Johansson den 15 juli 2016