DAISY för barn och unga

DAISY-böcker är talböcker för dig som har svårt att läsa tryckt text. På biblioteket i din kommun kan du få information om DAISY. Barn och föräldrar i Uppsala är välkomna på DAISY-lördag den 11 februari.

Beatrice Forssell
Beatrice Forssell arbetar på Barn- och ungdomsavdelningen på Stadsbiblioteket i Uppsala. En av hennes arbetsuppgifter är att hjälpa barn och unga som har svårigheter att läsa tryckt text av olika anledningar.

På biblioteket kan du låna DASIY-böcker (talböcker). Nu kan du även registrera dig så att du själv kan ladda ned DAISY-böcker från TPB:s webbplats (Tal- och punktskriftsbiblioteket).

Beatrice hjälper till med att registrera barn och unga, så att de själva kan ladda ned sina böcker. Även de andra som jobbar på Stadsbibliotekets barn- och ungdomsavdelningen hjälper till med att registera låntagare för egen nedladdning.

Bor du i någon annan kommun än Uppsala kan du kontakta ditt bibliotek, så hjälper personalen dig med att komma igång med egen nedladdning av DAISY-böcker.

Vad är DAISY?

En DAISY-bok är alltså en talbok. DAISY står för Digitalt anpassat informationssystem och är inläsning av tryckta böcker i ett speciellt ljudformat för barn och unga med lässvårigheter. DAISY finns naturligtvis även för vuxna som har lässvårigheter.

DAISY tar mindre plats på datorn och ryms ofta på en enda cd-skriva.

Vad är så bra med DAISY-böcker?

DAISY-bok
Det som är så bra med DAISY är att man kan ställa in hastigheten på rösten som läser boken, så att man kan få en långsam uppläsning.

Använder man sin dator för att läsa DAISY kan man få medföljande text. När rösten läser färgmarkeras samma avsnitt på datorns skärm, vilket gör det lättare att hänga med i den skrivna texten.

Man kan också göra bokmärken i texten, bläddra och söka efter ett visst kapitel eller en viss sida.

Vem får låna DAISY-böcker?

DAISY är endast till för personer som har svårt att läsa tryckt text, på grund av dyslexi, synskada eller andra fysiska hinder. Biblioteket kräver dock aldrig något intyg utan alla som anses ha behov får låna.

Finns alla böcker som DAISY?

Det finns väldigt många DAISY-talböcker, det finns över 80 000 titlar i TPB:s katalog och fler kommer det att bli.

Det man kan göra om man saknar någon bok i TPB:s katalog är att ge inläsningsförslag.

Varför har ni DAISY-lördag på Stadsbiblioteket?

Det är ett smidigt sätt att nå ut till många barn och föräldrar samtidigt. Ibland kan det vara svårt att hitta en passande tid på vardagar och då kan en lördag passa bra eftersom många är lediga då.

Det är också bra att kunna sprida information om att den här tjänsten, egen nedladdning, finns tillgänglig för dem som behöver det. Alla barn och unga ska ha tillgång till litteratur!

Mer information

Vill du veta mer om vad ditt bibliotek kan göra för barn och unga med lässvårigheter är du välkommen att kontakta oss

 

Sök i TPB - Tal- och punktskriftsbibliotekets katalog


 

Skrivet av: Carin Carlsson den 9 februari 2012