Databaser

Alex - författarlexikon

Författarlexikon med presentationer av svenska och utländska författare. Biografiska uppgifter, förteckning över utgivna böcker med mera.

ArkivDigital

Kyrkböcker på nätet. Miljontals digitala färgbilder på olika originalkällor som till exempel kyrkböcker ocg bouppteckningar. ArkivDigital är endast tillgänglig på bibliotekens publika datorer.

Global Grant

Databasen bygger på Stora fondboken. Innehåller cirka 20 000 svenska och utländska stipendie-, bidrags- och anslagsgivare. 

Pratstart

Pratstart är ett lättanvänt och effektivt digitalt läromedel i svenska för nyanlända. Det finns 18 olika språk att utgå ifrån, över 150 teman och 1 440 svenska ord och fraser. Du kan träna på att lyssna, läsa, skriva och tala.

Pratstart finns på bibliotekens datorer.