Diabetes uppmärksammas

Den 14 november är det Världsdiabetesdagen. Då uppmärksammas diabetes runt om i världen, bland annat med den globala symbolen för diabetes som är en blå cirkel. Vi tipsar om böcker, både fakta och fiktion.

Världsdiabetesdagen är en dag initierad av Internationella diabetesfederationen (IDF) och Världshälsoorganisationen (WHO) för att synliggöra och uppmärksamma en sjukdom som ständigt ökar runt om i världen.

Dagen har funnits sedan 1991 och infaller den 14 november. Samma datum år 1891 föddes Frederick Banting, en av insulinets upptäckare. Denna upptäckt gav Frederick Banting Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1923.

Diabetes har olika former

Mage med insulinpump. Foto: Alden Chadwick, Flickr, cc by 2.0
Den kroniska ämnesomsättningssjukdomen diabetes, som orsakas av att kroppen antingen bildar för lite eller inte tillräckligt effektfullt insulin eller en kombination av detta, uppträder i flera former. Man talar om olika typer av diabetes.

50 000 svenskar lever med så kallad typ 1-diabetes, som vanligtvis debuterar före 35 års ålder. Orsaken är än så länge okänd. Typ 2-diabetes debuterar efter fyllda 30 och beror bland annat av livsstilsfaktorer.

Runt 350 000 människor lever med diabetes i Sverige idag. Sjukdomen har kommit att bli en av landets vanligaste och det talas om en ny folksjukdom. 80 procent av de drabbade lever med diabetes typ 2.

Personer som håller i blå rockringar. Foto: Carol Browne, Flickr, cc by-nc-sa 2.0
Cirkeln är symbol

Den universella symbolen för diabetes är en blå cirkel, och har funnits sedan 2006.

Anledningen till att symbolen ser ut som den gör är för att cirkeln inom många kulturer symboliserar liv och hälsa, och att en cirkel signalerar enighet. Att den är blå beror dels på att det är färgen på FN:s flagga och dels på att det är himmelens färg.

Förstå med hjälp av böcker

Omslagsbild till boken "Men mamma, jag är inte sjuk. Jag har bara lite diabetes."
Hur kan diabetes förstås? Hur kan den behandlas? Och hur är det att leva med en sjukdom som denna? Vi uppmärksammar Världsdiabetesdagen med boktips på ämnet.

I boken "Men mamma, jag är inte sjuk. Jag har bara lite diabetes." (2011) av Martina S Bach får vi höra en mammas berättelse om förändringar och omställningar i livet då hennes barn drabbas av diabetes typ 1. Det är en bok om chock och sorg, men också om nya insikter och framtidstro.

Älskade vampyr (2010) av Ami Skånberg Dahlstedt är en historia om omvandlingar av tillvaron för en småbarnsfamilj då den yngste sonen drabbas av diabetes typ 1. Om omgivningens reaktioner och förhållningssätt. Om kämpaglöd, resor och mod, samt en vampyr – en blodsockermätare.

Om tankar, känslor och reaktioner vid en diabetesdiagnos handlar Diagnos diabetes och alla känslor inombords (1999) av Catharina Gåfvels och Karin Lorenz.

 (2011) av Aleksander Motturi är en roman om en man som drabbas av diabetes, ett sjukdomsbesked som oväntat nog inte gör honom nedstämd utan snarare förälskad och svävande. Det är en historia om diabetes, en resa till New York, Slavoj Zizek och en hund. 

Karolinska institutets läkare och forskare skriver om diabetesdiagnoser i dag i boken Diabetes (2013). Skeenden i kroppen, behandlingar och vårdapparat diskuteras bland annat. Likaså berättas det om aktuell forskning rörande diabetes och om möjliga framtida behandlingsmetoder. Boken är skriven av bland andra Michael Alvarsson.

Ur ett historiskt perspektiv berättar Tord Ajanki om en av världens snabbast växande sjukdomar i boken Historien om diabetes och insulinets upptäckt (1999). Boken behandlar sjukdomens 2000-åriga historia och undersöker såväl patienters levnadsvillkor som upptäckten av insulinet.

 

Läs mer:

 

Text: Maja Olsson
Bilder: Personer som håller i blå rockringar. (Foto: Carol Browne, Flickr, cc by-nc-sa 2.0); Mage med insulinpump. (Foto: Alden Chadwick, Flickr, cc by 2.0); Omslagsbilder

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Maja Olsson den 13 november 2013