E-tjänster

Databaser och e-böcker

Biblioteken erbjuder dig tillgång till olika e-tjänster. Till exempel e-böcker och olika databaser. Du når en del av dessa hemifrån. Andra kan du bara använda på bibliotekets datorer.


Alex - Författarlexikon
med presentationer av svenska och utländska författare. Biografiska uppgifter, förteckning över utgivna böcker med mera.


ArkivDigital
 har cirka 69 miljoner färgbilder på kyrkböcker och andra historiska dokument.

 • Arkiv Digital kan du endast anända på biblioteket. Fråga personalen!


Stora Fondboken bygger på databasen Global Grant (Stora Fondboken är alltså ett mindre urval ur Global Grant).
Den innehåller cirka 24,000 svenska och utländska stipendie- bidrags- och anslagsgivare med fokus på fonder som är intressanta för enskilda personer och ideella föreningar som bor eller verkar i Sverige.


Landguiden - Länder i fickformat
online ger dig fakta om alla världens länder från Utrikespolitiska Institutet och uppdateras dagligen.


Svar - svensk arkivinformation 
skannade kyrkböcker och folkräkning online.

 • Svar kan du endast använda på bibliotekt. Fråga personalen!

 1. PressReader

  Denna sida är bara tillgänglig efter att man loggat in.

 2. E-böcker

  I Östhammars kommun lånar du e-böcker här på hemsidan eller i appen Biblio.

 3. E-ljudböcker

  Du kan lyssna på våra e-ljudböcker via appen Biblio! Om du har svårt att läsa så fråga gärna din bibliotekarie om appen Legimus.