En evig kamp

Jämställdhet och mänskliga rättigheter borde vara en självklarhet för alla. Men så ser inte världen och verkligheten ut. Att en dag om året sätta fokus på kvinnofrågor är därför fortfarande viktigt.

Två kvinnor med protestskylt.
Kampen för kvinnors rättigheter har pågått länge. 1910 instiftade den socialistiska världsorganisationen Andra internationalen en Internationella kvinnodagen. Detta för att uppmärksamma bristen på jämställdhet mellan män och kvinnor.

Först 1977 antogs en FN-resolution som rekommenderar allmänt firande av dagen.

Kvinnlig rösträtt

I Sverige och de nordiska länderna slogs kvinnor för rösträtt under första delan av 1900-talet. Kampen började dock långt tidigare. Grunden för rösträtten kom sig av franska revolutionens förklaring och den amerikanska frihetsdeklarationen om de mänskliga rättigheterna och individers lika värde.

I slutet av 1840-talet tog kampen fart i USA och på 1860-talet i England. Den organiserade rösträttsrörelsen tog form. På internationellt plan gick nationella organisationer samman 1904 i International Woman Suffrage Alliance (IWSA, Internationella kvinnoalliansen).

De länder, eller stater, där kvinnor först fick rösträtt var Wyoming (1869) och Utah (1870), Nya Zeeland (1893) och Australien (1902). I Norden var Finland först då allmän rösträtt infördes 1906.  I Sverige skedde det först 1921. I Frankrike och Italien först efter andra världskriget 1945.

70-talets kvinnokamp

På 1970-talet fick åter frågor om rättigheter och jämställdhet fart. Bland annat genom Grupp 8, en socialistisk, partipolitisk obunden kvinnoorganisation som bildades 1968. Krav ställdes bland annat på daghem åt alla och fri abort. 

En fråga som fortfarande är aktuell i dagens svenska samhälle är "lika lön". Trots att det har hänt en hel del släpar kvinnorna ändå efter.

Våld och förtryck

En ihopkrupen kvinna som utsatts för misshandel.
Striden för jämställdhet och mänskliga rättigheter tar aldrig slut. Förtryck och våld, så väl fysiskt som sexuellt, är något många kvinnor får utstå. Enligt uppgift i Svenska Dagbladet skördar våld fler dödsoffer än vad cancer gör, när det gäller kvinnor i åldern 15 till 44 år.

Några som har engerat sig i denna fråga är Karin Alfredsson, Linda Forsell och Kerstin Weigt. Tillsammans startade de projektet Cause of death: woman, en journalistisk granskning av våld mot kvinnor.

Mellan åren 2010 och 2012 har de träffat kvinnor tio länder. De har mött kvinnor som har överlevt och utsatts för våld av olika slag. Men de har även intervjuat människor som arbetar för förändring och anhöriga till drabbade. På Cause of death - woman kan du läsa reportage från hela världen. 

Kvinnlig omskärelse, barnäktenskap eller att flickor hindras från att gå i skola och få utbildning är fortfarande vardag för många av världens barn.

Trots elände, misär och förtryck finns ändå små ljuspunkter. Att Nobels fredspris 2011 gick till tre starka kvinnor inger hopp - Pris till Afrikas kvinnor.

Läs mer:

 

Text: Carin Carlsson Bilder: kk+ (bild 1) och Etienns Valois (bild 2)


 

 1. En hedersam kvinna

  Av: Silis, Jennie
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2011
  Klassifikation: Sociologi
  Finns som: Bok
 2. Halva himlen

  Undertitel: att skapa möjligheter för världens förtryckta kvinnor
  Av: Kristof, Nicholas D
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2011
  Klassifikation: Sociala frågor och socialpolitik
  Finns som: Bok
 3. Den amerikanska mardrömmen

  Undertitel: bakhållet mot kvinnorna
  Av: Faludi, Susan
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2008
  Klassifikation: Könsrollsfrågor
  Finns som: Bok
 4. Kräv er rätt!

  Undertitel: om kvinnor, islam och en bättre värld
  Av: Hirsi Ali, Ayaan
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2005
  Klassifikation: Könsrollsfrågor
  Finns som: Bok
 5. Kvinnor på gränsen till genombrott

  Undertitel: grupporträtt av tidevarvets kvinnor
  Av: Knutson, Ulrika
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2004
  Klassifikation: Könsrollsfrågor
  Finns som: Bok

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Carin Carlsson den 8 mars 2012