En lässtund med ditt barn är mer än en saga

"En lässtund med ditt barn är mer än en saga" - så står det på en affisch i hissen ner till barnavdelningen på Uppsala stadsbibliotek.

Och visst är det så! Mem Fox skriver i boken Läsa högt - en bok om högläsningens förtrollande verkan att när vi vuxna läser högt för barn delar vi ord och bilder, idéer och åsikter, rytmer och rim, smärta och tröst, förhoppningar och fasor och tillsammans ställs vi inför de stora livsfrågorna.

Högläsing något vi minns

Vid en bokcirkel för vuxna hösten 2010 fick alla berätta om ett starkt läsminne från barndomen. Vad deltagarna främst mindes var inte böcker de hade läst själva utan högläsningsstunder tillsammans med mamma, pappa eller far- och morföräldrar. De mindes mer stämningen vid högläsningsstunderna och känslorna som böckerna frambringade än vilka böcker som lästes.
Många lärare jag träffar i mitt yrke som barnbibliotekarie säger att de tydligt märker vilka elever som har fått högläst för sig hemma. De menar att läs- och skrivinlärningen fungerar mycket bra för dessa barn, intresset för att läsa själva är stort och koncentrationsförmågan när det gäller att både läsa och lyssna är hög.

Mem Fox skriver också i sin bok att det inte är lätt att hjälpa människor med läs- och skrivsvårigheter, det är mycket lättare att förebygga. Detta förebyggande arbete börjar långt innan barnet börjar skolan. Ett barns hjärna behöver direkt efter födseln stimulans för att utvecklas, ju tidigare och mer stimulans desto snabbare sker utvecklingen.

Börja läsa högt

Så sätt igång och läs för barnen – det är aldrig för tidigt att börja!  På biblioteken finns barnbibliotekarier som gärna tipsar om böcker för olika åldrar och självklart är det gratis att låna böcker på biblioteken!

Som Lennart Hellsing, en av våra största svenska barnboksförfattare och ordkonstnär utan dess like, skriver i en dikt:

Böcker skall blänka som solar
och gnistra som tomtebloss.
Medan vi läser böckerna
läser böckerna oss.

Kan böcker läsa människor?
Det kan de förstås!
Hur skulle de annars kunna veta
allting om oss?

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Karin Hjelm den 1 februari 2011