Europeiska språkdagen på biblioteket

Onsdag den 26 september firas språkdag i över hela Europa. På Stadsbiblioteket firar vi också.

Varför en språkdag?

Europeiska språkdagen
Europa myllrar av språk: Bara EU har 23 officiella språk och det finns över 60 ursprungsbefolkningar med egna, regionala språk eller minoritetsspråk. Utöver det tillkommer alla de språk som talas av människor i andra länder och andra delar av världen.

För att uppmärksamma denna enorma språkliga mångfald tog EU och Europarådet 2001 initiativ till Europeiska språkåret. Språken är trots allt det kitt som håller ihop EU-arbetet. Därför föddes under språkåret idén om en europeisk språkdag.

Språkdagen har tre målsättningar: att öka kunskapen om flerspråkigheten i Europa, att bevara den kulturella och språkliga mångfalden och att uppmuntra människor att lära sig nya språk – både i och utanför skolan.

2012 års program för Språkdagen

På Uppsala stadsbibliotek samarbetar vi med Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering på Uppsala universitet kring programmet. Syftet med dagen är att lyfta fram språk och språkinlärning som något viktigt, intressant och roligt!

Det är fri entré på alla dagens föreläsningar.
Anmälan till dagens program sker direkt på sprakdagen@gmail.com

9.40 Perspektiv på Sydafrika

Magnus Walan.
Föreläsare: Magnus Walan. Föreläsningen är på engelska.

Magnus Walan arbetar som politik- och samhällskontakt på Diakonia. Han är rankad som den fjärde viktigaste opinionsbildaren i Sverige. Från 70-talet och fram 1990 då Nelson Mandela frigavs, arbetade Magnus ”under cover” för ANC och den demokratiska rörelsen. Han blev en viktig länk mellan Sverige och motståndet mot apartheid.

Magnus Walan berättar till bilder om Sydafrikas befrielse, Sveriges roll i detta och om utvecklingen som följde. Vi får även träffa och höra fem unga röster från dagens Sydafrika. Fem unga poeter från poesifestivalen Poetry Africa framför sin poesi.

Lokal: Rosendalsgymnasiets lokaler, BMC.

14.00 Den sanna historien om Pippi Långstrumps franska halvsyster

Christina Heldner.
Föreläsare: Christina Heldner

Christina Heldner disputerade vid Stockholms universitet på en avhandling om negationens semantik och är nu professor (emerita) vid institutionen för språk och litteraturer vid Göteborgs universitet. Hon har forskat och undervisat i formell semantik, fransk och allmän lingvistik och, på senare tid, översättningsteori och stilistik med bland annat Pippi Långstrump och Dante som specialiteter.

Om Dantes gudomliga komedi publicerade hon 2008 en bok med titeln Översättningskritik och estetisk form. Jämförande studier av språk och stil i Dantes Divina Commedia och sju svenska översättningar.

Efter sin grundexamen arbetade hon några år som lärare i franska och engelska på grundskola och gymnasium och som handledare för lärarkandidater på lärarhögskolan.

Lokal: Kerstin Ekmansalen på Stadsbiblioteket.

18.30 Raggningsrepliker i litteraturen

Torsten Rönnerstad
Föreläsare: Torsten Rönnerstrand

Torsten Rönnerstrand är historiker, samhällsvetare och docent i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Han har arbetat som journalist och gymnasielärare och som universitetslektor vid universiteten i Göteborg, Linköping, Umeå och Karlstad. Hans huvudsakliga forskningsinriktning är modern svensk litteratur.

Förutom en stor mängd artiklar har han också publicerat tre böcker:  Fagerbergs Höknatt. En diktares världsbild och dess gestaltning i en roman (1976),  Arketyperna och litteraturen (1993) och ”Varje problem ropar på sitt eget språk”. Om Tomas Tranströmer och språkdebatten (2003). Sedan ett halvår tillbaka ägnar han sig huvudsakligen åt journalistik med inriktning både på det moderna och det antika Grekland.

Lokal: Kerstin Ekmansalen på Stadsbiblioteket.

Säg mig...

Utställning som knyter an till Raggningsrepliker i litteraturen. Raggningsrepliker på olika språk skrivna av elever.

Samarrangör: Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, Uppsala universitet.

Plats: Temaväggen

 

Källor och för mer läsning:

 

Text: Anna Sofia Perotti
Bilder: Logotyp för Europeiska språkdagen, Magnus Walan, Christina Heldner, Torsten Rönnerstrand

 

 

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Anna Sofia Perotti den 19 september 2012