Förskola

Biblioteken i Tierps kommun vill möjliggöra för alla barn att hitta in i språkets och böckernas värld.

Ett sätt att göra det är att erbjuda aktiviteter och medier till förskolorna. Det gör vi genom att erbjuda:

 • Bokbil till de förskolor som saknar bibliotek på orten
 • Bokäventyret, ett projekt, där barnen genom gestaltning och rörelselek får stärka sin upplevelse av den lästa boken
 • Förskolematerial avsett och anpassat till förskolorna i kommunen
 • Kapprumsbibliotek på 5 förskolor och 11 avdelningar
 • Kråkans barnstunder på Kulturhuset Möbeln

Läs mer och boka på insidan.
https://insidan.tierp.se/organisation/kultur-och-fritid/kultur-i-skolan/forskola.html

 1. Bokbil

  Nyhet

  Bokbilen är en resurs för de skolor och förskolor som inte har tillgång till ett bibliotek i sitt närområde.

 2. Förskolematerial

  Nyhet

  Förskolorna i Tierps kommun erbjuds särskilt förskolematerial.

 3. Kapprumsbibliotek

  Innehåll

  Satsningen syftar till att föräldrar och barn får tillgång till och kan låna med sig kvalitativt utvalda böcker i förskolans kapprum.

 4. Lilla Bokäventyret

  Nyhet

  Bokäventyret är ett projekt startat av barnbibliotekarie och dramapedagog i Tierps kommun.