Förtidsröstning till EU-valet på biblioteket.

8 - 26 maj kan du förtidsrösta till EU-valet på biblioteket.

Skutskär, biblioteket 

 

8 maj

Kl. 10.00-18.30

9 maj

Kl. 10.00-15.30

10 maj

Kl. 10.00-15.30

11 maj

Kl. 10.00-12.30

12 maj

Kl. 10.00-12.30

13 maj

Kl. 10.00-18.30

14 maj

Kl. 10.00-18.30

15 maj

Kl. 10.00-17.30

16 maj

Kl. 10.00-15.30

17 maj

Kl. 10.00-15.30

18 maj

Kl. 10.00-12.30

19 maj

Kl. 10.00-12.30

20 maj

Kl. 10.00-18.30

21 maj

Kl. 10.00-17.30

22 maj

Kl. 10.00-18.30

23 maj

Kl. 10.00–15.30

24 maj

Kl. 10.00–15.30

25 maj

Kl. 10.00–12.30

Valdagen 26 maj

Kl. 08.00–21.00

den 26 april 2019