Festligt på biblioteken

Fest i Heby - jodå, vi är på! En hel del intressanta saker händer på biblioteken under veckan

 

Heby 27 juli - 1 juli

Bin på en vaxkaka

Västerlöfsta Biodlarförening visar sin verksamhet i utställningen "Vi gillar bin och deras bon..."

Föreningen kommer anordna flera roliga aktiviteter under veckans gång:
Onsdag 29/6 mellan 14.00-16.00 bygger de biholkar tillsammans med besökarna.
Torsdag 30/6 klockan 16.00 tar de med oss på en bipromenad.
Fredag 1/7 mellan 14.00-16.00 får vi höra berättelsen om Västerlöfsta biodlarförening.
Men, redan idag, måndag, mellan 14.00-16.00 har du möjlighet att komma till Heby bibliotek och provsmaka honung.

Utanför biblioteket finns Trädgårdsföreningen Morgongåva-Heby och barnen kan plantera blommor. Inne på biblioteket finns ett fröbibliotek

Brandkår och ambulans finns också utanför biblioteket. Välkommen att träffa personal från brandkår, ambulans och taxi, och se deras olika fordon. Vi har bjudit in dem till vår parkering fredag 1 juli kl. 11-16. Då finns de på plats för att svara på frågor och informera om sina yrken.


Obs! Vid eventuell utryckning är det inställt.

Tärnsjö 1 juli

16.00 Boksläpp och uppläsning
Deltagarna i vår senaste skrivarcirkel presenterar sin bok Samma värld – skilda liv – prosaberättelser och poesi från en skrivarcirkel. Den finns också till försäljning.

Så här skriver cirkelledaren Yvonne Busk i förordet:

En ny skrivarcirkel samlades i Tärnsjö bibliotek i september 2015. Spännvidden var stor i det material deltagarna arbetade med. Pappersarken fylldes av prosa och poesi, fiktion och dokumentära berättelser. De rymde såväl tidsresor som geografiska resor.

Sven-Erik Martinell placerar sin berättelse hela 6000 år bakåt i tiden. Den tar avstamp i fynd som gjordes vid arkeologiska utgrävningar inför ett vägbygge mellan Heby och Tärnsjö 2015. Fynden tydde på en tillfällig boplats under säsongsjakter för jägare och deras familjer. Hur dessa människors liv kan ha sett ut har Sven-Erik skissat i sin berättelse.

Lasse Lööf skriver om sin vän Stad-Arvid – en legendarisk historieberättare, jägare och sångare  – och andra personligheter från nedre Dalälvsområdet. I texten finns också nedtecknat historier från trakten, under 1900-talets första hälft, så som de berättades av Stad-Arvid.

Jakob Martinell skriver om människor och händelser i Tärnsjö med omnejd på 1860-talet, men också underhållande om en egen, minnesvärd semesterresa.

Inga Nordgrens och Olga Nilssons texter är vittnesmål om hur vanliga människor drabbats av krig, på olika sidor om stridslinjen. Inga skildrar sin släkts liv i Vasa i Finland, bland annat vid tiden för finska vinterkriget och andra världskriget. Olga beskriver sina föräldrars tillvaro i Leningrad under samma period. Deras texter bygger både på egna minnen och på sådant som berättats av familjemedlemmar.

Eva Lööf har i sina dikter fångat livet i blixtbelysning, frusna ögonblick och tankfulla betraktelser. Dikterna har satt igång spännande reflektioner och gett oss underlag till samtal om poesin som form.

Årets bok har fått titeln Samma värld – skilda liv – prosaberättelser och poesi från en skrivarcirkel.

God läsning!

Juni 2016
Yvonne Busk, cirkelledare

Skrivarcirkeln arrangerades av studieförbundet NBV och Tärnsjö bibliotek.

  

17.30 Ny bok om Tärnsjö garveri presenteras

Författaren Kersti Kollberg och fotografen Björn Ullhagen berättar om sin helt nyligen publicerade bok om garveriet. Den finns också till försäjning.

Kersti Kollberg
Björn Ullhagen

Så här säger författaren om boken:

Utifrån ser kanske många Tärnsjö som en avlägsen avkrok, längst ut i periferin men i trakten är Tärnsjö ett viktigt centrum med ICA-butik, kyrkligt ägd bensinmack, sadelmakarskola, kaféer och kyrkor och så förstås garveriet.
Vad vore Tärnsjö utan sitt garveri? Utan garveriet skulle till exempel namnet Tärnsjö inte flyga runt landet och världen som stämplar på seldon och portföljer. Och orten och Heby kommun skulle mista en viktig arbetsplats.
Vad vore garveriet utan Tärnsjö? Utan Tärnsjöborna skulle det troligen vara svårt att finna lojala, noggranna och erfarna garveriarbetare.
Om Tärnsjö garveri har Kersti Kollberg och Björn Ullhagen gjort en bok med text om garveriets historia, om näringen nationellt och globalt, om miljöproblem och om det konsthantverk som varje dag bedrivs i garverilokalerna. I boken finns också många bilder från garveriets över 140 år långa historia plus mängder av nytagna bilder från garvningsprocessen och färdigställandet av garveriets egna produkter.


Östervåla 29 juni 13.00 - 14.30

Bokbinderiverksamhet med Monika Ahlezon
Monika Ahlezon upprepar succén från förra året och visar hur bokbinderi för hand går till. Barn och vuxna får möjlighet att göra en egen enkel handbunden bok.

Materialkostnad 20 kronor.

Utförsäljning av gallrade böcker hela veckan.

 

 

 

Skrivet av: Gun Johansson den 9 juni 2016