Flyktingar

Världen står i brand. Människor flyr från krig och fattigdom. En folkvandring pågår.

 Förstår vi vad som händer i världen av idag? Hur kunde det bli så här? Vi listar några böcker som belyser denna mänskliga katastrof ur olika synvinklar.  

Bilderna är klickbara och böckerna kan reserveras här. Om boken inte finns i just din kommun, säg till så skickar vi. Texterna är huvudsakligen hämtade från Bibliotekstjänsts annotationer. 

Ingångsbild: Flyktingläger Flickr Foto: UNHCR

Denna debattbok handlar om konflikten i Syrien, särskilt kontrahenterna i inbördeskriget, men också den arabiska våren, Israel och stormakternas intressen i området. Författaren ser den arabiska revolutionen som en tragedi, eftersom den kapats av fundamentalistiska religiösa krafter som undertrycker den sekulära oppositionen. Det gäller även i Syrien, där författaren menar att oppositionen nästan uteslutande består av väpnade fundamentalister som strider mot Assad-regeringens baathister.

Mohamed Omar, som är poet och debattör i religiösa och arabiska frågor, har tidigare varit fundamentalist, men tar nu kraftfullt avstånd från islamsk fundamentalism, särskilt den som uppträder i Syrien.

  

 


  

 Reportagen i boken publicerades ursprungligen i Dagens Nyheter. Därtill finns ett nyskrivet uppföljande reportage. Journalisten Niklas Orrenius rapporterar om syriska flyktingar från den syriska gränsen via Beirut och Genève till svenska småorter som Bjärnum i Skåne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hur kunde den ske, övergången från fredliga demonstrationer till väpnad konflikt? Varför förvandlas sansade människor till radikala islamister?

Författaren och journalisten Samar Yazbik tvingades lämna Syrien 2011 men har åkt tillbaka i hemlighet flera gånger.

I boken får vi följa henne på tre resor under 2012 och 2013. Konfronterad med civilbefolkningens ofattbara lidande och förstörelsen av ett tidigare så rikt land hjälper hon till på många sätt.

Samar Yazbik träffar och porträtterar också de stridande från Fria syriska armén, ledarna för al-Nusrafronten och andra.
 

 

 

 

 


 

Några år efter andra världskriget samlades tyska nazister och officerare i Egypten och Syrien för att hjälpa arabländerna att utplåna Israel. Bland dem fanns Wilhelm Fahrmbacher, tysk general och misstänkt krigsförbrytare. Boken baseras på dokument ur Fahrmbachers personliga arkiv.

 

 

 

 

 

 

 

  


Den här boken bygger på två decenniers forskning om svenskarnas attityder gentemot invandringspolitiken och andra frågor som hör ihop med föreställningar om invandrare, främlingsfientlighet och rasism. Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, driver bl.a. tesen att det sedan kalla krigets slut skett en mobilisering av nationalkonservativa idéer i det övriga Europa och i Sverige. Det konkreta resultatet i Sverige blev att Sverigedemokraterna  riksdagen valet 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Gardell visar skoningslöst hur islamofobiska idéer och tankestrukturer håller på att normaliseras och bli en del av det tankegods som styr vår verklighetsuppfattning. Genom en knivskarp analys smular han sönder de offentliga samtal och de vetenskapligt underbyggda resonemang som förs om muslimer och islam, och visar att de utmynnar i en islamofobisk konsensus om att muslimer "är" på ett visst sätt, att muslimer ytterst styrs av en grundläggande och mäktig "muslimskhet", och att islam är en statisk och oföränderlig monolit.

 

 

 

  

 Konflikten i Syrien är den blodigaste och mest svårlösta i världen just nu. Bokens författare Aron Lund återkommer i denna antologi med ett utdrag om de allt starkare anhängarna av den islamiska diktaturen. Kjetil Selvik ger en analys av de iranska intressena i den här konflikten och Roland Dannreuther analyserar principerna bakom det ryska agerandet i Syrien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl-Olov Arnstberg, professor i etnologi Gunnar Sandelin, socionom och journalist är starkt kritiska till den rådande synen på invandringen; både inom politiken och massmedia. Författarna kritiserar den mörkläggning av invandringens konsekvenser som de anser har karakteriserat svensk offentlighet sedan flera decennier. De väljer statistik och presenterar fakta utifrån sin övertygelse att invandringen till Sverige har haft stora negativa effekter på samhället

 

 

 

 

 

 


 


 

 

Denna andra del av Invandring och mörkläggning söker förklara varför Sverige har haft en stor invandring utan att det medfört någon större debatt, medan första delen var en lägesbeskrivning.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Som enda utländska journalister gav sig reportern Magnus Falkehed och fotografen Niclas Hammarström in i västra Syrien mitt under brinnande krig. På vägen ut blev de gripna av beväpnade män och satt under 46 dagar som fångar mitt i frontlinjen. Det blev en mardröm med flyktförsök, skottskada och olika former av tortyr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tioårige Enaiatollah Akbari bor i Afghanistan. När talibanerna år 2000 tar kontrollen över byn där han bor, smugglar hans mor honom över gränsen till Pakistan. Ensam, utan vänner, pengar eller språk börjar den unge pojken sin mödosamma resa mot tryggheten. Färden går över oländiga berg och hav och slutar flera år senare i Italien. Gripande men osentimental berättelse om stora umbäranden, mod, generositet överlevnad.

 

 

 

 

 

 


 


 

Ingen vet hur många illegala invandrare som årligen kommer till EU-länderna. Mörkertalet är stort. Journalisten N.S. har framför allt engagerat sig i västafrikanska flyktingöden. Reportaget börjar i Rödakorslägret på ön Fuerteventura i Kanarieögruppen. Men även andra platser i Spanien besöks dit illegala invandrare söker sig, lockade av såpoperornas beskrivning av livet i väst, och vanföreställningar om framtida möjligheter.

 

 

 

 

  

 Efter att ha suttit inlåst i två år får tonårsflickan Little Bee lämna flyktingförläggningen utanför London. Vart ska hon nu ta vägen? Det enda hon har är ett visitkort från en man vid Andrew O. Rourke som hon träffade på en strand i Nigeria. Kan han hjälpa? Med humor och stor iakttagelseförmåga skildras en afrikansk flyktingflickas öde. Om medmänsklighet, kärlek och civilkurage

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Vem är den mystiske Mustafa Sa'id? Förvisso den mest briljante studenten i sin generation, den förste sudanes med stipendium för att studera utomlands, först i Kairo, sedan i Oxford. Men varför har han slagit sig ned i den lilla byn vid Nilens strand istället före att inta sin givna plats bland högdjuren i Khartoum?
Bit för bit rullas Mustafa Sa'ids mörka hemlighet upp: Med sikte på att erövra Väst såsom hans hemland en gång erövrats av kolonisatörerna, likt en hämnare sprungen ur Mörkrets hjärta, drivs han obönhörligt mot en fruktansvärd tragedi.

 

 

 

 

 

 


 

I Sverige bor runt 50000 somaliska invandrare. För många av dem är det svårt att komma in i det svenska samhället. Per Brinkemo vill med denna bok överbrygga den klyftan genom att förklara somaliers kultur och ursprung. Han lyfter det som kan vara grund till olikheter såsom att somaliskan inte hade ett skriftspråk förrän på 70-talet vilket gör att många somalier saknar en tradition av det skrivna språket. Somalier har traditionellt en cirkulär tidsuppfattning och kommer från ett klansamhälle utan fungerande institutioner. Brinkemo lyfter fram flera vägar för hur integrationen mellan svenskar och somalier kan bli enklare.

 

 

 

 

 

 

  

 Om de svenska immigranternas historia i Chicago kring det förra sekelskiftet. Det är också historien om staden i sig. Samtidigt berättas även om irländares, italienares, tyskars och andra nationaliteters strävan efter ett bättre liv i Chicago, Den nya staden.

Detta är den andra delen i Pehrsons trilogi om utvandringen till Amerika. Första delen, Den nya världen, behandlar den tidiga utvandringen och den tredje, Den nya tiden, tar upp 1900-talets svenska emigration.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om den globala migrationen och nationalismens murar. Författaren är Dagens Nyheters korrespondent i Latinamerika. I takt med att varor och kapital rör sig allt friare växer också antalet människor som är beredda att följa efter, men många är förhindrade att resa fritt. Här får vi följa tre levnadsöden: i Amerika, i Centraleuropa samt en person som är på väg till Sverige. Parallellt beskrivs migrationens historia.

 

 

 

 

 

 


  

Journalisten David Qviström har i tio års tid intervjuat migranter i Sverige och i världen. Här ger han en bild av den moderna migrationens historia. Vi får även insyn i det parallellsamhälle som finns i dagens Sverige med människor som lever gömda eller tigger pengar och bor i tältläger. Han ställer också frågan om vad det är som egentligen får människan att korsa en nationsgräns.

 

 

'

 

 

 

 


 

Ett wallraff-reportage där den italienske journalisten Fabrizio Gatti skildrar sin resa från Senegal via Mali till Libyen, för vidare färd till Europa. Under falsk identitet reser han med lastbil genom öknen tillsammans med människor som lämnat sina hem och familjer för möjligheten till ett bättre liv. Genom att sätta sig själv i samma situation som de illegala migranterna ser han Europa genom deras ögon

 

 

 

 

 

 


  

 De städar, lagar mat och serverar i det nya Europa. Många är migranter, de flesta kvinnor. De tillhör den fattiga europeiska arbetarklassen, som i flexibilitetens namn hamnat utanför politikens synfält. R.B., journalist och feministisk debattör, beskriver en servicesektor där människor krigar om låglönejobb som knappt går att leva på, där många saknar rättigheter och där fackföreningsrörelsen famlar efter en ny solidaritet

 

 

 

   

 Amanda är en vanlig tonåring som bor i en mindre by med två föräldrar som förespråkar friluftsliv och träning. En dag när hon är ute och plockar blåbär upptäcker hon att någon har brutit sig in i familjens jaktstuga. När hon börjar undersöka saken närmare får hon veta att inbrottstjuven är en ung man, Timur, som har rymt från en närliggande flyktingförläggning. Amanda och Timur får kontakt och hon bestämmer sig för att hjälpa honom. Snart uppdagar Amanda den rättsröta som finns runt Timurs fall och hon beslutar sig för att publicera hela hans historia på sin blogg.

 

 

 

 

 

 

Gun Johansson

 1. Att möta flyktingar

  Av: Angel, Birgitta
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2004
  Klassifikation: Sociala frågor och socialpolitik
  Finns som: Bok
 2. Flyktingar

  Av: Senker, Cath
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2009
  Klassifikation: Sociala frågor och socialpolitik
  Finns som: Bok
 3. EU och flyktingarna

  Av: Vestin, Sanna
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2007
  Klassifikation: Sociala frågor och socialpolitik
  Finns som: Bok
 4. Flyktingars möte med Sverige

  Undertitel: en studie av flyktingskapets erfarenheter
  Av: Ehn, Siv
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2000
  Klassifikation: Sociala frågor och socialpolitik
  Finns som: Bok
 5. Flyktingens syn

  Av: Andersson, August Bernard
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2012
  Klassifikation: Lyrik med svenska som originalspråk
  Finns som: Bok
 6. Den blomstertid nu kommer

  Av: Long, Marie-Chantal
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2015
  Klassifikation: Svensk skönlitteratur
  Finns som: Bok
 7. Ett folk utan land

  Av: Marchetta, Melina
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2015
  Klassifikation: Skönlitteratur översatt från engelska
  Finns som: Bok
 8. Ny här

  Av: Wahldén, Christina
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2012
  Klassifikation: Svensk skönlitteratur
  Finns som: Bok
 9. Nyttiga människor

  Undertitel: en reportagebok om migranter, gränser och människosyn
  Av: Qviström, David
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2014
  Klassifikation: Sociala frågor och socialpolitik
  Finns som: Bok
 10. Gränsbrytarna

  Undertitel: den globala migrationen och nationalismens murar
  Av: De la Reguera, Erik
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2014
  Klassifikation: Sociala frågor och socialpolitik
  Finns som: Bok
 11. Sverige forever in my heart

  Undertitel: reportage om rädsla, tolerans och migration
  Av: Orrenius, Niklas
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2012
  Klassifikation: Altaiska folk och Asien
  Finns som: Bok
 12. Globala familjer

  Undertitel: transnationell migration och släktskap
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2007
  Klassifikation: Sociala frågor och socialpolitik
  Finns som: Bok
Skrivet av: Gun Johansson den 18 september 2015