Fotografen med luft under vingarna

Oscar Bladh var väldigt flitig med kameran. Han hann med hur många vykort, bilder från gårdar och större områden som helst. Alla tagna från luften.

Oscar Bladh
Oscar Bladh föddes i Kalmar 1895. Pappan försvann redan vid födseln och Oscar växte upp dels hos sin farfar, dels hos sin mycket äldre bror. Hans uppväxt var tuff och han fick ta emot mycket stryk. Den äldre broderna, som var vagnmakare,  försökte förgäves få Oscar intresserad av  vagnmakeri.

Som tolvåring flyttade han till sin mamma i Linköping, där fick han gå i skola. Med mycket bra betyg slutade han skolan ett år senare.  Vid den här tiden hade flygbaronen Carl Cederström börjat flyga på den militära flygplatsen Malmen utanför Linköping och Oscars flygintresse väcktes.

Värnplikt och luftjänst

Under värnplikten blev Oscar placerad i luftfartststjänst hos ingenjörstrupperna i Fälttelegrafkåren. Han blev värnpliktig fotograf och senare även civilanställd på Malmen. Redan som 23-åring började han fotografera från luften.

Oscar ville enbart vara i luften och fotografera,  men hade ständigt ont om pengar. För att finansiera sitt flygande, film och kemikalier till framkallning jobbade han bland annat som mekaniker, han hade flyguppvisningar och anordnade flygdagar.

Han hade av och till  fasta anställningar men klarade inte av att ha överordnade. Han ville vara fri som en fågel. Han var sin egen med ständig kassabrist, flackade runt i Sverige och fotograferade från luften med olika flygare och  flygplan under många år.

F16:s förste flottiljfotograf

När  kriget bröt ut 1939 fick civil flygfotografering inte längre bedrivas. Han började då att jobba vid F10 som låg vid Bulltofta. F16 sattes upp 1943 och ett år senare blev Oscar Bladh den allra första flottiljfotograf vid  F16 . Han stannade ett år och återgick sedan  till civil flygfotografering.

Oscar Bladh tog sina sista bilder 1973. Samma år avled han 78 år gammal.

Se Bladhs flygfoton

I Uppsala- och Upplandssamlingen på Stadsbiblioteket i Uppsala finns ett hundratal bilder av Oscar Bladh från åren 1934-37, 1947 och 1950, alla med motiv från Uppsala. Har du inte möjlighet att besöka Stadsbiblioteket kan du se många av fotografierna här på Bibli.se.

Att titta på hans flygfotografier är spännande. Inte minst är det intressant att se hur Uppsala stad har vuxit. Den som vill följa stadens utveckling kan med behållning läsa Uppsala från ovan (2005) av Gunilla Lindberg och flygfotografen Max Marcus. I boken finns Max Marcus bilder, samma motiv och tagna i samma vinkel, som Oscar Bladhs bilder ett halvt sekel tidigare. I boken finns Oscar Bladhs och Max Marcus bilder sida vid sida med bildtexter av Gunilla Lindberg.

 

Text: Gunilla Fällman