Från Österby anhalt till Gimo station

Livet kring en smalspårig järnväg

Bokomslag till boken Från Österby anhalt till Gimo station

 

Bokomslag till boken Från Österby anhalt till Gimo station

Dannemora-Hargs järnväg började byggas 1875 och redan hösten 1876 gick de första malmtågen från Dannemora. Ruben Björnstedt berättar livfullt och med kärlek om sin barndom i en banvaktsstuga vid den då smalspåriga järnvägen. Hans dotter Ingrid Björnstedt har sammanställt hans nedskrivna minnen och kompletterat manuskriptet med bilder. Rubens far var rallare och blev sedan banvakt. Ruben fortsatte i sin fars fotspår och blev stationskarl, stationsskrivare och från 1926 stins i Gimo. Han gick i pension 1943.
 
Anledningen till att man byggde en smalspårig bana istället för en med normal spårvidd var att anläggningskostnaderna blev mindre. I längden blev det dock dyrare eftersom man blev tvungen att göra tidsödande och kostsamma omlastningar av gods från smalspår till normalspår och vice versa. Man tog också till komplicerade tekniska lösningar för att kunna köra normalspåriga tågvagnar på den smalspåriga banan.
 
Boken belyser bland annat den stränga hierarki som rådde inom järvägsväsendet förr i tiden. Detta åskådliggörs med bilder på dels en banvaktsstuga och dels bilder på trafikchefsbostaden, en herrgårdsliknande byggnad med 15 rum. I boken finns mängder av intressanta bilder från Österbybruk, Gimo och Hargshamn m.m.
 
Bokens första del innehåller en underbar skildring av livet som kolare, något som Ruben provade på innan han fyllt 15 år.

Text: Robert Spång

 1. Sala-Gävle tur och retur

  Undertitel: Sala-Gysinge-Gävle järnväg, Enköping-Heby-Runhällens järnväg
  Av: Nilson, Olle
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2011
  Klassifikation: Järnvägar och spårvägar
  Finns som: Bok
 2. The world's most spectacular railway journeys

  Undertitel: 50 of the most scenic, exciting, challenging and exotic routes across the globe
  Av: Solomon, Brian
  Språk:
  Engelska
  Publiceringsår: 2013
  Klassifikation: Järnvägar och spårvägar
  Finns som: Bok
 3. Var stannade tåget?

  Undertitel: Sveriges järnvägsstationer från A till Ö : stationer och hållplatser med persontrafik 1856-2011
  Av: Harlén, Hans
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2012
  Klassifikation: Järnvägar och spårvägar
  Finns som: Bok
 4. Vanliga järnvägare

  Undertitel: ett styvt arbetsfolk på spåret
  Av: Johansson, Stig
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2008
  Klassifikation: Järnvägar och spårvägar
  Finns som: Bok
 5. Lokförare i Stockholm

  Undertitel: från 1800-talet till 2000-talet
  Av: Bengtsson, Torbjörn
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2008
  Klassifikation: Sociala frågor och socialpolitik
  Finns som: Bok
 6. Järnvägens historier

  Av: Kullander, Björn
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2006
  Klassifikation: Järnvägar och spårvägar
  Finns som: Bok
 7. Spårvägen i Uppsala

  Undertitel: kring Fyris och ut till Mälaren
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2006
  Klassifikation: Järnvägar och spårvägar
  Finns som: Bok
 8. Järnvägen 150 år

  Undertitel: 1856-2006
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2005
  Klassifikation: Järnvägar och spårvägar
  Finns som: Bok
 9. Tag tåget!

  Undertitel: kors och tvärs i Sverige
  Av: Lumholdt, Helene
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2005
  Klassifikation: Sveriges geografi
  Finns som: Lättläst
 10. Lennabanorna

  Undertitel: en bok om Upsala-Lenna och Lenna-Norrtelje jernvägar samt efterföljarna SRJ (Stockholm-Rimbo och Stockholm-Roslagens järnvägar), 39:e driftsektionen vid SJ och museijärnvägen Lennakatten
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2004
  Klassifikation: Järnvägar och spårvägar
  Finns som: Bok
 11. Skendöd i Roslagen

  Undertitel: Roslagsbanan som statsägd järnväg i en tid av snabba förändringar
  Av: Svallhammar, Stig
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2002
  Klassifikation: Järnvägar och spårvägar
  Finns som: Bok
 12. Från havre till el

  Undertitel: när spårvägen i Göteborg blev elektrisk : en historik över hur det gick till när spårvägen elektrifierades för 100 år sedan
  Av: Forsberg, Anders
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2002
  Klassifikation: Järnvägar och spårvägar
  Finns som: Bok
 13. Uppsala-Gäfle järnvägar

  Undertitel: lokomotiven och deras personal
  Av: Forsberg, Bernt
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1995
  Klassifikation: Järnvägar och spårvägar
  Finns som: Bok
 14. Banvakt 17

  Av: Wååg, Nils Erik
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1993
  Klassifikation: Järnvägar och spårvägar
  Finns som: Bok
 15. Järnvägarna i Sverige

  Undertitel: The railways of Sweden = Die Eisenbahnen in Schweden
  Av: Fröidh, Oskar
  Språk:
  Svenska Engelska Tyska
  Publiceringsår: 1993
  Klassifikation: Järnvägar och spårvägar
  Finns som: Bok
 16. Järnvägsdata

  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1992
  Klassifikation: Järnvägar och spårvägar
  Finns som: Bok
 17. Alla Stockholms spårvagnar

  Undertitel: en spårvagnsresa i Stockholm under nittio år
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1991
  Klassifikation: Järnvägar och spårvägar
  Finns som: Bok
 18. Järnvägar och järnvägare

  Undertitel: en bok om järnvägens historia och framtid - men mest om arbetet på Göteborgs godsbangårdar från 30-tal till 70-tal
  Av: Nyström, Örjan
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1991
  Klassifikation: Järnvägar och spårvägar
  Finns som: Bok
 19. Ölands järnvägar

  Av: Adolfson, Göran P. D
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1987
  Klassifikation: Järnvägar och spårvägar
  Finns som: Bok
 20. Roslagsbanan och bygden

  Undertitel: 1885-1985
  Av: Jarneberg, Eric
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1985
  Klassifikation: Järnvägar och spårvägar
  Finns som: Bok
 21. Svartälvsbanan

  Undertitel: statens enskilda järnväg
  Av: Sundström, Erik
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1985
  Klassifikation: Järnvägar och spårvägar
  Finns som: Bok
 22. Roslagsbanan

  Undertitel: en levande 100-åring
  Av: Hedlund, Tom
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1984
  Klassifikation: Järnvägar och spårvägar
  Finns som: Bok
 23. Ångtågen lever!

  Undertitel: bilder från svenska museijärnvägar
  Av: Elfqvist, Nalle
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1983
  Klassifikation: Järnvägar och spårvägar
  Finns som: Bok
 24. Ångtågen lever

  Undertitel: Bilder från svenska museijärnvägar
  Av: Elfqvist, Nalle
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1983
  Klassifikation: Järnvägar och spårvägar
  Finns som: Bok
 25. När ångloken rullade och skenorna sjöng

  Undertitel: [om Byvalla-Långshyttans Järnväg, före och efter nedläggningen : om människorna, som levde och arbetade vid banan]
  Av: Elfqvist, Nalle
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1981
  Klassifikation: Järnvägar och spårvägar
  Finns som: Bok
 26. Gotlands järnvägar

  Av: Kvarnstedt, John
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1978
  Klassifikation: Järnvägar och spårvägar
  Finns som: Bok i serie
 27. Järnvägen genom 100 år

  Undertitel: en skildring av ånghästens segertåg genom världen och några drag ur järnvägens historia
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1974
  Klassifikation: Järnvägar och spårvägar
  Finns som: Bok
 28. Dannemora-Hargs järnväg

  Undertitel: en social och teknisk studie av en bruksbana
  Av: Liljendahl, Lennart
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 1969
  Klassifikation: Järnvägar och spårvägar
  Finns som: Bok
 29. Nordens järnvägar

  Språk:
  Svenska Engelska
  Publiceringsår: 1969
  Klassifikation: Järnvägar och spårvägar
  Finns som: Tidskrift

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Gun Johansson den 5 februari 2015