Framtidens klassiker

På Stadsbiblioteket i Uppsala finns det ett antal små bokhyllor, "boktoppar", med olika teman som personalen har tagit fram. En av dessa boktoppar har namnet "Framtidens klassiker" och det är kring denna jag tänkte skriva en artikel.

Vi är två kollegor på Stadsbiblioteket som har gjort boktoppen "Framtidens klassiker" och den handlar om våra funderingar kring vilka böcker som kan tänkas bli klassiker i framtiden. Det är en stor och svår uppgift vi tagit på oss men tanken i stort är att det handlar om böcker som kommer att hålla över tiden. En klassiker ser vi som en bok som är aktuell oavsett tid.

Våra tankar rör sig kring att det är böcker som vi har tyckt om att läsa, sådana böcker som ger mer än enbart förströelse. En annan tanke är att det är böcker som varit väldigt populära och som har ett bra språk. Det kan tänkas vara de böcker som fått lite uppmärksamhet trots att de har varit väldigt bra skrivna. Ännu en tanke är att det kan vara de böcker som är nydanande och experimentella.

Vi har valt både prosa och lyrik och författare från olika delar av världen. Det blir spännande att se och höra vad ni som har lånat böckerna tycker!

Målgrupp:

Taggar:

Skrivet av: Cecilia Stiernstedt den 24 januari 2011