Harpan och järnet

Norra Uppland är den svenska järnindustrins vagga. Där finns också rötterna till det enda svenska musikinstrumentet-nyckelharpan. I över500 år har nyckelharpan och de norduppländska järnbruken levt sida vid sida. Att ett musikinstrument och en näringgren så nära hört ihop-under så lång tid-torde vara unikt.

Vid fester, bröllop och dans var nyckelharpan här det självklara instrumentet. Skickliga spelmän som Byss-Kalle,Gulamålaviten eller sergant Söderstedt blev ryktbara ocheftertraktade. Kring dem spreds myter, skapade för attframhäva deras storhet. Där fanns också brukspatroner som intresserade sig för nyckelharpan. bruken skapade enhögstående musikalisk kultur. Låtarnabevaras och vårdas ömt av dagens spelmansgeneration.

Det var inom ett snävt område Lövsta-Tobo-Österby-"Tobotriangeln"-som skickliga byggare utvecklade instrumentet fram till dagens moderna kromatiska nyckelharpa.

Norduppland är fortfarande nyckelharpans centrum. Hit kommer folk långväga för att spela, bygga och insupa den historiska atmosfären.

Författare, journalisten och spelmannen Peo Östblom och fotografen Eva Wernlid har rest runt i norra Uppland. De berättar i ord och bild om spelmännen och deras låtar, kolmilorna, masugnarna, om dansen och glädjen som nyckelharpan skapat under fem sekler.