Hjälp att läsa på annat sätt

För de elever som har svårt att läsa längre tryckt text finns alternativ. Skolbiblioteksavdelningen hjälper till att vägleda eleven rätt.

Det finns många alternativ

För dem som har svårt att läsa längre tryckt text finns alternativ. På biblioteken har vi ljudböcker, talböcker (DAISY) och lättlästa böcker. 

Talböcker via Legimus

De som har någon form av läsnedsättning, t.ex. dyslexi, adhd eller synnedsättning, har rätt att bli egen nedladdare av talböcker. Då kan de ladda ner talböcker gratis från talbokskatalogen Legimus och lyssna på dem via mobil, surfplatta eller dator.

Kontakta oss på skolbiblioteket om du har en elev med läsnedsättning som vill bli egen nedladdare. Eleven får då ett avtal som vårdnadshavare ska fylla i och sedan skapar vi ett konto åt eleven och visar hur nedladdning av talböcker går till. Legimusavtalet för utskrift.

Ljudböcker för barn och unga

Visa fler titlar...

Talböcker (DAISY) barn och unga

Visa fler titlar...

Lättlästa böcker för barn och unga

Visa fler titlar...

Skolbiblioteket