Inställda evenemang

Med anledning av coronaviruset (COVID-19) och smittorisk är alla kulturprogram inställda tills vidare. Exempel på inställda evenemang är Konst på väg, aktiviteter på påsklovet, Familjelördagar och föreläsningar. Håll dig uppdaterad på biblinord.se och tierp.se

Sidor ur programbroschyren.

Se aktuell information om corona på tierp.se