I islams namn

Islamism, jihadism, salafism, wahhabism, vad står bakom dessa begrepp?

Taket av en moské med halvmånen
Den senaste tidens nyhetsflöde har dominerats av omvälvande händelser inom den politiska ledningen för Miljöpartiet. Det har talats om samröre med odemokratiska grupperingar i Sverige och utomlands, om olika normer vad gäller socialt beteende, om islamism och islamofobi.

Vad ligger i begrepp som dessa? Vad betyder islamism, jihadism, wahhabism, salafism, sunni, shia, dawah-rörelsen, is, daesh, sharia och på vilket sätt har de relevans för vårt samhälle? 

Samhällsvetare, religionsforskare, historiker, fredsforskare, terrorexperter och journalister visar ett tilltagande intresse för islams olika yttríngar. Vi listar några ur floden av de senaste årens utgivning.

 Ser du månen, Daniel av Puk Damsgård

I 13 månader hölls den danske fotografen Daniel Rye som gisslan av den Islamiska staten i Syrien. Under tiden i fängelset försöker Daniel vid upprepade tillfällen fly samtidigt som förhandlingar pågår mellan hans familj och kidnapparna. Efter 398 dagar lyckas man genom en hemlig operation till slut finna och frita honom. Berättelsen om Daniel är en skrämmande skildring av vår tids terrorism

 

 

 

 

 Vems islam av Seyyed Mohammad Fazlhashemi

M.F., född i Iran, docent i idéhistoria vid Umeå universitet, visar hur synen på islam förändrats genom historien. Samtidigt ger han insyn i debatten inom islam idag. Parallellt med fundamentalistiska och traditionalistiska tolkningar finns ett utbrett stöd bland muslimer för ett modernt islam med plats för kritiskt tänkande, jämställdhet och demokrati.

 

 

 

 

Kalifatets återkomst av Magnus Norell

Magnus Norell är statsvetare och har skrivit en rad böcker om terrorism, säkerhetspolitik och politisk utveckling i Mellanöstern. Boken sammanfattar internationell forskning och diskussioner om Islamiska staten (IS). IS är tydligt förankrad i auktoritära och våldsbejakande delar av islam och vill återupprätta kalifatet, dvs. islams största historiska utbredning. Modesta krafter inom islam måste motverka IS. Bokens senare del tar upp attacken på Charlie Hebdo, liksom den svenska debatten om islam, islamofobi och IS och delar ut rallarsvingar mot diverse svenska debattörer.

 

 


 

Min jihad av Hanna Gadban

Hanna Gadban är irakisk-svensk troende shiamuslim. Hennes bok handlar om hennes sökande efter en islam förenlig med demokrati och mänskliga rättigheter. Hon presenterar ett liberalt islamiskt tolkningsperspektiv och några imamer som accepterar tolerantare lagtolkning.

Men författaren presenterar också ledande muslimska företrädare i Sverige som uttrycker åsikter om dödsstraff för otrohet, motstånd mot religionsfrihet och uttalad rasism mot inte minst judar, åsikter helt oförenliga med mänskliga rättigheter och demokrati, samt vilka stora summor skattemedel dessa och deras organisationer får i bidrag.

 

 


Hakkorset och halvmånen av Niclas Sennerteg

Boken handlar om den tyske generalen Wilhelm Fahrmbacher och andra tyska officerare som efter kriget av olika skäl hamnade i arabvärldens arméer. I en vidare mening är ämnet antisemitismen i arabvärlden.

Författaren är medveten om att boken genom ämnesvalet kan tolkas som ett inlägg i Mellanösternkonflikten. Han redovisar därför inledningsvis sin uppfattning i frågan, och erkänner båda folkens historiska lidande.

 

 

 

Jihad av Magnus Sandelin

En bok om individerna, organisationerna och idéerna inom den våldsbejakande islamistiska miljön i Sverige. Här möter vi bl.a. Mirsad som greps innan han skulle spränga sig och andra till döds. Nu är han frigiven och förväntas anpassa sig till ett vanligt liv.

I Sverige bedöms 200 personer utgöra så stor säkerhetsrisk att de följs av Säpo. Sandelin har kartlagt de trådar som löper mellan internationella organisationer, lokala grupper och enskilda individer.

 

 Jag är ju svensk av Cheko Pekgul och Nalin Pekgul

Jag är ju svensk är en ideologiserad debattbok. I drygt 30 korta avsnitt diskuterar journalisten Cheko Pekgul och debattören, sjuksköterskan och f.d. riksdagsledamoten (S) Nalin Pekgul frågor huvudsakligen kretsande kring olika aspekter av islam och muslimer.

Speciellt fokus får livet i Tensta. Mycket handlar också om unga muslimska kvinnors situation.

Sverigedemokrater och islamofober, liksom "vänstern" och svenska myndigheter, får kritik för sina åsikter och sätt att hantera frågor kring islam och multikulturalitet.

 

 


Islamiska staten av Loretta Napoleoni

Islamiska statens framväxt, natur och målsättning beskrivs här av Loretta Napoleoni, som tidigare dokumenterat terrorismens framväxt i Irak och terroristnätverkens finansiering.

Islamiska staten, framvuxen ur talibanismen och al-Qaida, beskrivs som något helt annorlunda än dessa genom sin modernitet och pragmatism och sitt anspråk på att vara en stat, legitimerad genom militära erövringar och intern konsensus. Målet är att dra om gränserna i Mellanöstern och upprätta en 2000-talsversion av ett kalifat och därigenom återge muslimerna dess värdighet och styrka.

För att hejda kalifatet måste man förstå att en av orsakerna till dess återuppkomst är decennier av västerländsk politisk och militär inblandning i Mellanöstern hävdar författaren. 

 

Kvinnokamp i uppförsbacke av Fanny Härgestam och Aron Lund

Världspolitikens dagsfrågor är en liten skriftserie från Utrikespolitiska institutet. Detta nummer handlar om arabvärldens kvinnor. Har den "arabiska våren" förbättrat kvinnornas villkor, eller är det de kvinnofientliga islamistiska krafternas frammarsch som dominerar?

Både-och, menar författarna. Demokratiseringskampen gick visserligen i stå, men den modernisering som rörelsen var ett uttryck för finns kvar: barnadödligheten och antalet barn har sjunkit, allt fler kvinnor får en utbildning och allt fler kvinnor är ute på arbetsmarknaden.

Samtidigt samarbetar i flera länder religiös och social konservatism på kvinnornas bekostnad.


 

 Resa i Sharialand av Tina Thunander
En personlig och spännande rapport från ett land som är mycket lite känt trots sin viktiga internationella ställning. Författaren har intervjuat både kvinnor och män, både religiösa traditionalister och försiktiga kritiker, som i smyg vågat framföra negativa åsikter om kungafamiljens och imamernas styre.

Thunanders intervjuer ger hisnande inblickar i den totala segregationen mellan könen i Saudiarabien, och även i den systematiska diskrimineringen av gästarbetande icke-saudier. 

 

 


 

Profetens hämnd av Per Jönsson

I det här häftet får läsaren information om hur IS växt fram och skälen till dess framgångar. Inte minst presenteras uppgifter om finanserna i det här projektet. Där framgår en högst medveten ekonomisk driftighet inom ramen för de militära operationerna.

Den skräck IS sprider i regionen tas upp ytligt liksom strategierna för att bekämpa IS och märkliga framtida mer eller mindre uppenbara samarbeten, mellan USA-Syrien-Iran, vilka kan noteras i dagarna. 
 
 

 

 

av Ayaan Hirsi Ali

Ali argumenterar här för att en reformation av islam kan bidra till att terrorismen, den sekteristiska krigföringen och förtrycket av kvinnor och minoriteter kan upphöra. Hon lyfter fram teser som måste inlemmas i tron för att anpassa den till vår tid.

Hon uppmanar också västvärlden att inte längre söka försoning med de radikala extremisterna och att sluta benämna de som opponerar sig emot dem för islamofober

 

 


 

Skymning över Europa av Alexander Koistinen

"De har klockorna, vi har tiden." Så olycksbådande slutar Alexander Koistinens dystopi, om ett Europa i sönderfall, i en nära framtid. Migrationsströmmarna har kullkastat västvärldens välfärdsstater: i Bryssel lever tjänstemännen bakom vakter och stängsel, omgivna av no-go-zoner där bara militären vågar sig in. Islamister förbereder sig på en avgörande attack mot "de otrogna".

Författaren är reservofficer inom underrättelsetjänsten. Som framtidsskildring är berättelsen svart men kan också förefalla märkligt aktuell. 

 
 

Det muslimska problemet av Irshad Manji

Manji, som själv är muslim, hävdar att islam måste införliva en mångfald av idéer, trosuppfattningar och människor för att kunna utvecklas i en alltmer globaliserad värld.

Manji diskuterar kvinnors roll inom islam, det långtgående hatet mot judendomen och förekomsten av slaveri i muslimska länder. Möjligheten till förnyelse finns främst i väst, där tanke- och yttrandefrihet ger muslimer utrymme att utmana och själva utmanas i sin tro.

 

 

 

De otrogna av Andrew Wheatcroft

År 638 erövrades Jerusalem av araberna. Sedan dess har kristna och muslimer betraktat varandra med djup misstro.

Om hur motsättningarna trappats upp genom kampskrifter och dogmatiska tal, hur motståndaren framställts i konst och litteratur och om hur kampen förts i media. Fokus ligger på områden där muslimer, judar och kristna levt tillsammans under långa perioder: Spanien, östra Medelhavsområdet och Balkan.

 

 

 


Armageddon av Michael Baigent

Tar upp föreställningar inom islam, judendomen och kristendomen om världens undergång. Han tecknar en starkt kritisk bild av dem och menar att det sker en samverkan mellan vissa av religionernas företrädare för att göra världens och jordens undergång möjlig. 

I grund och botten är författaren kritisk till religion, i synnerhet den som företräds av s.k. fundamentalister. Just i anslutning till dem har boken stor aktualitet.

  

Storm av Orla Borg

Om dansken Morten Storm, f.d. medlem i klubben Bandidos. Han har levt ett stormigt liv med droger och kriminalitet, tills han 1997 hittade sin personliga väg till frälsning och konverterade till islam. Detta nya brinnande intresse varade för Storm i nästan tio års tid, då han i stället förlorade sin tro och valde att utnyttja sina kontakter med olika extremister för att hjälpa västerländska underrättelsetjänster att ta kål på terrorister.

Man får följa följa Morten Storms liv, samt hans senare äventyr, då han som hemlig undercoveragent för danska PET är central för två al-Qaida-relaterade terroristers död. -

Skrivet av: Gun Johansson den 22 april 2016