Infotek

Hur är det att ha dyslexi? Vart vänder du dig om ditt barn får en diagnos? Hur stöttar du någon som har fått en stroke? Kommunbiblioteken i Uppsala län har ett nära samarbete med Infoteket i Uppsala. Infoteket är en verksamhet inom Region Uppsala.

Mini-infotek

På biblioteket i Tierp har vi ett mini-infotek med ett stort utbud av litteratur, boktips och faktablad som Infoteket förser oss med. Informationen är för vuxna, men även om och för barn. Naturligtvis är materialet tillgängligt i hela vår kommun. Kontakta ditt närmaste bibliotek och säg vad du vill ha så skickar vi det.

Infotekets webbplats

Besök gärna Infotekets webbplats. Där finns det mycket information att ta del av. Det kan vara svårt att hitta bra böcker, framför allt böcker för barn. Därför gör Infoteket lästipslistor som du kan skriva ut direkt från webbplatsen. Du kan också få dem på vårt mini-infotek.

Evenemang
Fråga Infoteket
Funktionsnedsättningar
Lästipslistor
Infoteket på Facebook
Samhällsguide