Ingen i världen

Hur formas man av att växa upp i en diktatur?

Romanen Ingen i världen utspelar sig i 1970-talets Libyen. En pojke växer upp i en miljö som präglas av den terror som råder i landet. Hans far är verksam i motståndsrörelsen och därför ofta bortrest på så kallade affärsresor. Hans mor dämpar sin ångest med alkohol eller "medicin" som hon får sig tillsmugglad.

Händelserna skildras ur ett barnperspektiv: Varför viskar de vuxna bakom stängda dörrar? Varför bränner man dokument, papper, böcker? Varför försvinner kompisens far? Varför kan en främmande röst höras på telefontråden? Huvudpersonen, Suleiman, reagerar med förvirring, vrede och svek på den otrygghet, det våld (till exempel offentliga avrättningar) och den skräck som råder i hans omgivning. Man anar hur hans erfarenheter har format psyket hos den vuxne man han är i slutet av boken.
 
Romanen är skriven av exil-författaren Hisham Matar, uppvuxen i Libyen, men senare bosatt i England. Den kom ut 2006 med titeln In the Country of Men och uppmärksammades genom att nomineras till ett stort antal internationella litteraturpris. Romanen har översatts till 22 språk.

I dagarna (mars 2011) har författaren kommit ut med sin andra bok: Anatomy of a Disappearance. Ett huvudämne i denna roman är frånvaron av en far som av politiska orsaker försvinner ur sin familjs liv. Hur hanterar man en sådan livssituation?

Författaren påpekar att hans romaner inte är självbiografiska, trots att han levt under liknande
förhållanden.

Hur ofta ges vi tillfälle att läsa skönlitteratur som utspelar sig i ett dagsaktuellt land som Libyen? Så varför inte bekanta sig med ett författarskap som gestaltar det liv landets invånare har levt i decennier. 


 

Målgrupp:

Taggar:

Tipsat av: Elisabeth Buss den 18 mars 2011