Inläsningstjänst

Den som är synskada eller har ett läshinder kan få trycket material inläst.

Om du har ett läshinder eller en synskada kan du få tryckt material inläst på kassett eller i DAISY-format. Det kan till exempel vara föreningsinformation, tidnings- och tidskriftsartiklar och broschyrer.

Max antal sidor är 20 A4-sidor. Det tryckta materialet lämnas eller skickas in till biblioteket där det läses in på kassett eller i DAISY-format. Det tar ungefär en vecka att få material inläst. Lämna gärna inläsningsförslag på böcker så vidarebefodrar vi det till Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB).

Nämnder, förvaltningar och andra organisationer kan anlita tjänsten till självkostnadspris. På Stadsbiblioteket finns rutinerade inläsare och ändamålsenlig utrustning.

Mer information

Talboksavdelningen
Uppsala stadsbibliotek
Box 643
751 27 Uppsala
Telefon: 018-727 17 70
E-post: talbok@uppsala.se

Taggar:

Skrivet av: Carin Carlsson den 28 juni 2010