Integrationsvecka

18-24 september

Sedan september 2017 har ett integrationsprojekt pågått i Tierps kommun. Syftet är att öppna dörrar och skapa mötesplatser där människor kan lära känna varandra.

Under en vecka med tema integration bjuder vi in till föreläsningar, workshops, språkcaféer och andra aktiviteter både för barn och vuxna.

För hela programmet och mer information se integrationtierpskommun.blogspot.se

Vet du att organisationer och föreningar kan söka pengar till integrationsprojekt (senast den 9 oktober)? Den 28 september och 5 oktober finns det chans att prata om sitt projekt och få hjälp på Tierps bibliotek mellan klockan 13.00–19.00. För mer information se tierp.se

den 4 september 2017